Welke kant moet het op met Giethoorn? Toekomstvisie dient als leidraad

Giethoorn De politiek in Steenwijkerland bijt zich deze maand ook vast in de toekomstvisie van Giethoorn. In dit document worden de lijnen uitgezet voor de toekomst van het Venetië van het Noorden. Het komt er nauw op aan, want het is zoeken naar een goede balans tussen economie, natuur en leefbaarheid.

Gemeente, ondernemers en bewoners hebben flink wat tijd met elkaar om tafel gezeten om te praten over de koers die het dorp moet varen. Hieronder zetten we de hoofdpunten en de te maken keuzes uiteen.

Eenheid met blauwgroen hart

De Gieterse bevolking ziet graag dat de verbinding tussen de noord- en zuidkant van het dorp meer samen een eenheid vormen. De centraal gelegen Gieterse polder kan hierin een belangrijke rol spelen. Deze te veranderen in een groen hart met veel water en ruimte voor ontspanning, is een van de ideeën.

Lusten en lasten toerisme

Giethoorn brengt als toeristische trekpleister aardig wat volk op de been. Dat brengt veel goeds met zich mee, maar inwoners hebben aangegeven dat de leefbaarheid niet onder druk moet komen te staan. Om de lusten en lasten van al die belangstelling wat meer in evenwicht met elkaar te brengen, wordt daarom gezocht naar mogelijkheden om bezoekers op drukke dagen ‘mee te laten betalen’ aan bijvoorbeeld de reparatie van particuliere bruggen die schade oplopen door onervaren schippers of aan het uitbaggeren van sloten.

Watertaxi?

Voor reizen naar, van en in Giethoorn verdient het gebruik van duurzaam of elektrisch de voorkeur. Goed voor de natuur en de leefbaarheid. Qua verkeer kan dit helpen het aantal auto’s en verkeersbewegingen van bezoekers binnen de dorpsgrenzen te beperken. De waterwegen kunnen daarbij ook een belangrijke rol vervullen. Wie weet kun je straks met een watertaxi naar Giethoorn.

Bootjes, bootjes en nog eens bootjes

De toename van het aantal boten baat het beschermde dorpsgezicht op piekdagen kopzorgen. En dan hebben we het nog niet eens over het formaat van sommige scheepjes in de toch al smalle dorpsgracht van sommige schippers. Inzet is daarom het stimuleren van bootjes met authentieke uitstraling, zoals een punter of een bok. Ziet er ook nog eens leuk uit.

Parkeren

Een gevoelig punt blijft parkeren in het dorp. Ondernemers zien graag dat de bezoeker lekker dichtbij zijn auto kwijt kan. Maar de toenemende bezoekerscijfers en de daarmee gaande groei van het aantal parkeerplaatsen, tourbussen en campers, kunnen de beleving letterlijk en figuurlijk in de weg zitten. Je wilt voorkomen dat mensen door het vele blik straks al dat moois niet meer kunnen ervaren. Parkeren moet, vooral tijdens de piekmomenten anders.

Kleinschalig parkeren voor bewoners en mindervaliden binnen het dorp blijft, maar wel zoveel mogelijk uit het zicht. De auto’s van bezoekersmassa moeten echt buiten de kern worden gehouden.

Afwijken

Verder kwamen de drie partijen (gemeente, ondernemers, bewoners) ook uit op een aantal uitgangspunten die afwijken van het huidige beleid. Zo is er voorgesteld om het aantal slaapplaatsen in bed and breakfasts terug te brengen van maximaal tien naar vier. Ook dient er een oplossing te worden gezocht voor het parkeren op particulier terrein. Ondernemers en bewoners hebben de gemeente wel geadviseerd om ruimte te bieden voor B&B's in vrijstaande bijgebouwen. Maar de gemeente voelt hier, mede door eerder gedane protesten, weinig voor.

Bij woningsplitsing (mag vanaf 600 kubieke meter) moet gekeken worden of het toevoegen van een woning, volkshuisvestelijk gezien, past. Dat is in ieder geval de suggestie die is meegegeven. Na splitsing zou een woonoppervlak van 100 vierkante meter moeten resteren.

Om authentieke karakter van Giethoorn zoveel mogelijk intact te houden is ook voorgesteld om het voorhuis van woningen niet voor zakelijke doeleinden te gebruiken, maar puur voor wonen. Dit om verstening van groene tuinen en vervuiling door reclame tegen te gaan.

Doorberekend

Of en wanneer deze punten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd is mede afhankelijk van de beschikbare financiën en mankracht. Volgens de gemeente kan niet alles tegelijk en direct uitgevoerd worden. De plannen worden momenteel doorberekend.