Scutterie van Sint Clemens zoekt nog versterking

Steenwijk - De Scutterie van Sint Clemens, die dit jaar officieel het levenslicht zag op zondag 23 februari tijdens Steenwijks Ontzet, presenteerde zich weer eens in het centrum van Steenwijk.

Er werd begonnen op de Markt, en na even bij de grote terrassen te hebben gestaan werd een rondgang gemaakt door de Oosterstraat, Oosterpoort, Markt, Goeman Borgesiusstraat, Doelenstraat, Markt, Kerkstraat, Woldstraat, tussenweggetje/parkeerterrein, Gasthuisstraat en weer terug naar de Markt. Vanwege het coronavirus heeft de scutterie nog weinig gelegenheid gehad om zich officieel te presenteren.

‘Het is de bedoeling dat we straks bij allerlei plechtigheden in Steenwijk aanwezig zijn’, zo merkte Gert Strijker eerder al op. Hij is voorzitter van de Vereniging Scutterie van Sint Clemens. De scutterie heeft een achttal leden en wil graag versterking voor het uitbeelden van historische gebeurtenissen voor publiek. De scutterie wil uitgroeien naar toch zeker zo’n dertig personen.

Steenwijker volkslied

‘Pakt u naar huis, gij schelmen. Wat staat gij hier te kakelen om bij onze brave soldaten door uwe leugens den nood te verminderen. Zij verstaan hunne taken zelve wel, en hebben uwe raad in het minst niet nodig. Pak u terstond weg. Als Steenwijk door u overgegeven wordt, gaat de lont in het buskruit door mij’, zo sprak veldheer Johan van den Kornput.

Een dikke slager bleef staan en zei: ‘Wat zal er tenslotte gebeuren als wij niets meer te eten hebben?’ Van den Kornput antwoordde: ‘Dat duurt nog lang en als het eenmaal zover is, dan zullen wij jou en mensen van jouw soort het eerst opeten!’. Daarna volgde het Steenwijker volkslied, eindigend met de Scutterie-kreet ‘leve Steenwijk!’. .

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden of desgewenst om informatie vragen via info@scutterie.nl. Voor meer info over Scutterie van Sint Clemens: www.scutterie.nl.