Gemeente wil met boeren om de tafel

Steenwijkerland - De gemeente Steenwijkerland gaat letterlijk de boer op om in gesprek te gaan met agrariërs. Aan de keukentafel kunnen de boeren hun hart luchten over het boerenbestaan.

Het gaat om een grootschalig onderzoek van de gemeente, dat wordt uitgevoerd door Stimuland. Door middel van een al afgenomen enquête en keukentafelgesprekken is het de bedoeling om inzicht te krijgen in wat er speelt bij de agrariërs.

Boeren hebben zich het afgelopenjaar nadrukkelijk laten horen over onder andere het stikstofbeleid van de overheid. Maar ook is Steenwijkerland benieuwd hoe boeren denken over het klimaatakkoord, het opwekken van energie en natuurontwikkeling ten koste van landbouwgrond.

„Het is logisch dat we in deze tijd ook vragen wat de impact van de coronamaatregelen op de agrarische bedrijven is”, legt wethouder Tiny Bijl het belang van het onderzoek uit. De uitkomsten geven de gemeente handvatten voor het op te stellen plattelandsbeleid. Opgave voor de keukentafelgesprekken kan via www.stimuland.nl.