Team 2 Buurtzorg is nu gevestigd in Praktijk Hogewal

Steenwijk - In de moeilijke coronatijden ontstaan toch soms mooie samenwerkingen. „Zoals bij ons,” vertelt praktijkmanager Carla Eggens van Praktijk Hogewal voor Fysio en Manuele Therapie. „Sinds 1 juni is het team 2 van Buurtzorg Steenwijkerland in ons pand gehuisvest en daar zijn we heel blij mee.”

Praktijk Hogewal is al sinds 2007 gevestigd aan de Hogewal 2 bij de Gasthuispoort. „En de afgelopen jaren hebben wij ons aanbod aan therapieën behoorlijk kunnen uitbreiden,” vervolgt Carla. „Zoals met specifieke therapieën als oncologiefysiotherapie, kinderfysiotherapie en fysiotherapie voor lymfoedeem, maar deze samenwerking is toch wel uniek. We hadden natuurlijk al wel contacten met Buurtzorg met het oog op doorverwijzingen naar onze therapeuten en andersom, maar nu de mensen van Buurtzorg ook bij ons in het pand zitten, zijn de lijnen nog korter en kunnen we elkaar gemakkelijker vinden.”

Ook Anneke Hoekstra van Team 2 van Buurtzorg is blij met de stap die gemaakt is. „We hebben elkaar beter leren kennen door de jaarlijkse rollatorloop. Het achterliggende doel van dit evenement was om mensen aan te moedigen om in beweging te blijven. Op dit moment is een evenement als de rollatorloop natuurlijk niet aan de orde en ook is er in deze coronatijd weinig gelegenheid mensen gezellig met elkaar te laten oefenen, maar nu we bij de fysiopraktijk in zitten, is de stap hopelijk kleiner voor onze cliënten om fysiotherapie in te schakelen. Mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen en als verpleegkundigen willen we, naast onze zorgtaken, het voor de mensen zo optimaal mogelijk maken. Fysiotherapie wordt daar regelmatig bij ingeschakeld, bijvoorbeeld bij valpreventie. Om de drempel voor de mensen zo laag mogelijk te maken om toch maar te blijven bewegen om het lopen en hun behendigheid te bewaren, is het besluit genomen voor de verhuizing vanuit de Onnastraat, waar we meer dan 10 jaar gezeten hebben, naar de Hogewal. We hopen met deze samenwerking, waarin deskundigen op allerlei gebieden elkaar gemakkelijker kunnen vinden, te bewerkstelligen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Want dat is ons hoofddoel: het de mensen zoveel mogelijk naar de zin te maken.” Team 2 van Buurtzorg Steenwijkerland is een van de drie teams van Buurtzorg en opereert in Steenwijk Steenwijkerwold en Giethoorn.