Kamsalamander geniet van poelen in Steenwijkerland

Paasloo - Paasloo Door de aanleg van vijf poelen en acht herstelde poelen rond Paasloo, Oldemarkt en Landgoed De Eese gaat het weer goed met de kamsalamander.

Ze zijn hersteld door Landschap Overijssel samen met Stichting Grensvisie Blesdijke en Stichting Natuurlijk Paasloo. Het aankomende jaar komen daar nog ruim tien poelen bij. De eerste resultaten geven goede hoop. Er zijn al tientallen kamsalamanders gesignaleerd rond de Eese en de voorspelling is dat hij ook rond Steenwijkerland voorkomt. De ringslang kwam in deze gebieden al op meerdere plekken voor. De knoflookpad is alleen op het Hoge Land van Vollenhove waargenomen. De aankomende tijd wordt het leefgebied verder versterkt. Uit monitoring zal de komende jaren blijken of ook deze soort zich verder verspreidt.

Clustergebieden

Geert Schoemakers, adviseur natuur en landschap vertelt hoe we te werk gaan: „Binnen dit project werken we in clusters rond Paasloo, Oldemarkt en Landgoed De Eese. Dit doen we bewust, zodat we een aansluitend leefgebied creëren waarin de soorten zich prettig voelen. Met dank aan vrijwilligers uit het gebied is het mogelijk deze soorten de komende tijd te monitoren. Zij hebben van Stichting Ravon een veldinstructie gekregen over hoe we deze poelen kunnen monitoren. Elk voorjaar zullen we de poelen monitoren en hieruit blijkt of de soorten zich verder ontwikkelen.”

Hulp van vrijwilligers

De hulp van vrijwilligers is hard nodig om de aankomende jaren te monitoren op deze doelsoorten. Vrijwilliger Sjoerd Bakker vertelt: „Samen met een groep inwoners uit Paasloo zijn we erg betrokken bij de ontwikkeling van het buitengebied. Via Grensvisie Paasloo waar we houtwallen inventariseerden en een landweer hebben opgeknapt, kwamen we in contact met Geert. We zien dat de biodiversiteit achteruit gaat en daar kunnen we alleen samen iets aan doen. Daarom hebben we meteen plannen gemaakt om onze lokale kennis en inzet te koppelen aan de opgave om de biodiversiteit in dit gebied te versterken. Ik hoop natuurlijk dat we in de toekomst kamsalamanders, knoflookpadden, ringslangen en vele andere dieren in deze poelen mogen verwelkomen.”