Spelenderwijs gebarentaal leren

Steenwijkerwold Sinds kort werkt de dagopvang en peuteropvang van Kindcentrum Immanuel met gebaren bij het gesproken woord. Spelenderwijs leren kinderen de gebaren waardoor ze al kunnen communiceren nog voordat ze kunnen praten.

„Gebaren als ondersteuning van gesproken taal (taalproductie) stimuleren de taalontwikkeling. Het voorkomt tevens een stukje frustratie bij jonge kinderen, die nog niet met woorden kunnen aangeven wat ze bedoelen en wel al met gebaren. De kinderen maken veel meer oogcontact en daarnaast is het gewoon heel erg leuk!”, vertelt leidster Saskia Drijver. „In het verleden ben ik, naast pedagogisch medewerker, ook werkzaam geweest als logopedist. Vandaar dat ik me nu bezig houd met de taalontwikkeling van nul tot vier jarigen”.

Ze werkt met thema’s, en bij elk thema kiest ze een aantal gebaren die dan uitgebreid aan bod komen. „Eerder geleerde gebaren blijven we gebruiken”, zegt Saskia. „In het huidige thema 'Ik hou van Holland' leren we de gebaren bij de volgende woorden: rood, wit, blauw, oranje en fiets”.

Er wordt gebruik gemaakt van de gebaren van Lotte en Max. Saskia: „Al vanaf 7 maanden kunnen baby's - horend of niet horend - leren gebaren. Lotte & Max leren kinderen de basis-gebaren, waardoor ze zich beter kunnen uiten en meer zelfvertrouwen krijgen. Je bouwt op deze manier samen een hechte band op stimuleert de taalontwikkeling.”