De Blesse wil dorpshuis multifunctioneler maken

De Blesse - Plaatselijk Belang De Blesse wil een bijdrage uit het dorpenfonds gebruiken om het dorpshuis multifunctioneler te maken.

Namens Plaatselijk Belang De Blesse-Peperga werkt de beheerscommissie van dorpshuis ’t Centrum aan de volledige metamorfose van het dorpshuis. Duurzaamheid is het uitgangspunt bij deze interne verbouwing. Door isolatie en alternatieve manier van verwarmen wordt veel energie bespaard.

Schuifwandensysteem

Plaatselijk belang denkt dat de aanpassing van het dorpshuis voorziet in huidige en toekomstige behoefte van de inwoners en lokale organisaties. Belangrijk onderdeel is het aanbrengen van een schuifwandensysteem, waardoor de ruimte variabel is in te delen. De verwachting is dat deze aanpassing het gebruik stimuleert en nog meer de functie van ontmoetingsplek kan vervullen. In totaal investeert plaatselijk belang 53.800 euro. Uit het dorpenfonds wordt 7500 euro aangevraagd.

Discussie over onderwijs

Plaatselijk belang is de afgelopen jaren gewezen op de ontwikkelingen op onderwijsgebied en dat het niet ondenkbaar is dat de functie van het dorpshuis onderwerp van gesprek is in een toekomstige discussie over het onderwijs en de voorzieningen in De Blesse en omstreken. Of en hoe dat zich ontwikkelt en de functie van dorpshuis raakt, is nu niet bekend. Wel is duidelijk dat plaatselijk belang al langer inzet op het versterken van ’t Centrum als ontmoetingsplek: met de aanpak van het interieur is het dorpshuis klaar voor de toekomst.

Harten 10

Het huidige plan borduurt voort op de aanpak van de buitenzijde en -terrein. Vanuit het onderhoudsbudget van Stichting Harten 10 is hier ook in het recente verleden in geïnvesteerd. Harten 10 richt zich op het onderhoud. Voor nieuwe en extra investeringen om het gebouw nog multifunctioneler te maken zijn daarom fondsen aangeschreven. De bijdrage uit het dorpenfonds als co-financiering maakt het mogelijk om extra geld aan te vragen bij en de extra wensen te integreren in het onderhoudswerk.

De uitvoering vindt dit jaar nog plaats.