Vrijheidspraatjes op SchoolB

Steenwijk - De Vredesvlag werd afgelopen maandag op School B gehesen en heeft de hele week mogen wapperen.

Vrede en Vrijheid; geen doel waar, wanneer dit bereikt is, je nooit meer iets aan hoeft te doen. De Vredeswerkgroep wil dat de jeugd betrokken wordt en zich bewust wordt en/of blijft van de bevoorrechte positie die zij hebben. Ze willen er met elkaar voor zorgen dat bepaalde groepen uit de samenleving niet worden buitengesloten: een inclusieve samenleving waar iedereen kan zijn wie hij is of wil zijn.

De kinderen van School B voor Daltononderwijs hebben de hele week verschillende stellingen besproken. Door in gesprek te gaan met jongeren waarbij er bijvoorbeeld dieper wordt ingegaan op de aanleiding van de Tweede Wereldoorlog proberen wij ze te leren de vrijheid te bewaren..

Woensdagochtend kreeg groep 5b ‘hoog bezoek’. Wethouder Trijn Jongman kwam in de groep om een les mee te doen over het onderwerp ‘vrijheid’. De wethouder is ambassadeur voor de vrede in Steenwijkerland.

Juf Ingrid had verschillende vragen en stellingen bedacht over het onderwerp vrijheid. Bij de stellingen mochten de kinderen een ‘eens’ of oneens’ kaartje omhoog houden. Zo hebben we het gehad over de stellingen ‘Ruzie maken mag best’ en een moeilijke: ‘Als er vrede is heb je geen leger nodig’. Of je het er nou wel of niet mee eens was, alles was goed. Dat is ook het fijne van vrijheid, dat je een eigen mening mag hebben.

Na afloop waren er nog veel kinderen die nog even met de wethouder hebben doorgepraat, ze hadden allemaal zoveel mooie verhalen te vertellen. Het was een mooie ochtend met veel verhalen en meningen en er werd goed naar elkaar geluisterd.

De leerlingen hebben per groep een manifest gemaakt wat 19 oktober aaanstaande wordt aangeboden aan Burgemeester Bats.