Vermillion wil nieuw gasveld aanboren

Wilhelminaoord - Gaswinbedrijf Vermilion heeft plannen om op de grens van de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf uit een nieuw veld gas te willen winnen. Dat is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bevestigd. Het veld moet ‘aangeboord’ worden vanuit de al bestaande boorlocatie Vinkega.

Het aan te boren gasveld dat de naam ‘Veld Boegrup’ heeft meegekregen, ligt tussen de velden Vinkega en Diever in en strekt zich uit onder het Nationaal Park Drents Friese Wold en het Leggelderveld. Om het gas te winnen moet Vermillion een nieuw winningsplan opstellen. Het aanvragen van een nieuwe omgevingsvergunning is niet nodig omdat het gaswinbedrijf die al sinds 2010 heeft. Volgens die vergunning mag Vermilion 2 miljoen Nm3 gas produceren per dag.

Geen nulmeting

Volgens Milieudefensie Westerveld had er een Milieueffectrapport (MER) opgesteld moeten worden, maar ontbreekt deze. Volgens de organisatie zijn de omgevingseffecten van deze hoge dagproductie dus – onterecht – niet beoordeeld voor de leefomgeving rond de boorlocatie. Het ministerie van EZ en K liet in 2019 al weten dat de omgevingsvergunning uit 2010 niet meer zou kunnen worden gewijzigd. De consequentie was dat er niet alsnog een MER werd opgesteld voor deze locatie. Milieudefensie is het hier niet mee eens. “Onlangs heeft het ministerie bekendgemaakt dat de bodemdalingskom en de bodemdaling is toegenomen in onze regio. Dat is meer dan voorheen voorspeld en dat terwijl dit had moeten worden uitgesloten in een MER. Er is dus geen nulmeting gedaan naar de toestand van milieu en natuur in 2010 en de effecten van de gasproductie daarop. Feit is nu dat in de velden Vinkega en Diever versneld gas is gewonnen terwijl Vermillion nu dus heeft geconstateerd dat er versneld bodemdalingsprognoses moesten worden bijgesteld”, zo zegt Alie Eiting van de actiegroep.

Bodemdaling

De gemeente Weststellingwerf, gesteund door de mijnraad, heeft de minister laten weten een causaal verband te zien tussen de gaswinning en de toegenomen bodemdaling. En ook Milieudefensie vindt het vreemd dat de minister hier niet op heeft gereageerd in zijn ontwerpbesluit over die toegenomen bodemdaling. "Onze zorg is dat door deze nieuwe plannen van Vermilion en het ministerie de bodemdaling nog verder zal doen toenemen. En dat heeft invloed op de waterhuishouding, waarvan volgens het waterschap de kritische grens al is bereikt. Het is dus nog onduidelijk welke gevolgen deze nieuwe plannen zullen hebben voor de leefomgeving van onze inwoners in onze regio en de kwetsbare waterhuishouding in ons Nationaal Park Drents Friese Wold en het Leggelderveld.”