Stadsarrangement moet centrum Steenwijk oppeppen: ‘Met alleen investeren in ‘stenen’ komen we er niet’

Steenwijk - Steenwijkerland heeft samen met Stadsbeweging van de provincie Overijssel een stadsarrangement voor de binnenstad van Steenwijk opgesteld. Het stadsarrangement richt zich op het ondersteunen van lokale initiatieven, het terugdringen van de leegstand, geeft invulling aan toeristische kansen en er wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit.

De Stadsbeweging is een initiatief van de provincie en heeft als doel om de steden en dorpen vitaal en leefbaar te houden. Daarnaast biedt het financiële ondersteuning aan lokale initiatieven en werkt het samen met uiteenlopende organisaties, waaronder dus gemeenten. Voor de financiële invulling van het Stadsarrangement staan de provincie en de gemeente elk voor 300.000,- euro garant. Het stadsarrangement werd vandaag (30 september) tijdens een digitale bijeenkomst door gedeputeerde Monique van Haaf bekrachtigd.

Mooie opsteker

Wethouder Bram Harmsma: „Het Stadsarrangement is een mooie opsteker in deze coronatijd voor Steenwijk-stad. De bijdrage van de provincie geeft aan dat we op de goede weg zitten met de herontwikkeling van het centrum van Steenwijk, zoals de opwaardering van de markt, de inrichting van de stadstuin en de restauratie van het middeleeuws pleintje.”

Gedeputeerde Monique van Haaf vult aan: „Het stadsarrangement sluit perfect aan op eerdere investeringen in de binnenstad. De focus ligt op de leefbaarheid en het aantrekken van meer toeristen.” Uit het stadsarrangement kunnen onder meer stadscheques worden verstrekt voor initiatieven die bijdragen aan vitaliteit en leefbaarheid en creatieve oplossingen voor leegstand worden gefinancierd

Vitaliteit

Harmsma: „Juist nu de verwachting is dat, als gevolg van de coronacrisis, de vitaliteit van de binnenstad onder druk komt te staan, is het van belang om te blijven investeren in de binnenstad. Investeringen die de kwaliteit en identiteit van Steenwijk als vestingstad versterken. Zo wordt de route tussen het centraal station en de binnenstad meer zichtbaar gemaakt. Een route die uitnodigt om te volgen. Ook wordt geïnvesteerd in ondernemerschap. Met alleen investeren in ‘stenen’ komen we er niet. We hebben de creativiteit en het ondernemerschap hard nodig in deze tijden. Samen met de provincie kunnen we dit ondersteunen. In overleg met de provincie, ondernemers én bewoners worden de projecten uit het stadsarrangement verder uitgewerkt.”

Museum

„Een haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat er ruimte is in Steenwijk voor een museum dat een samenvoeging is van het Stadsmuseum, het Hildo Kropmuseum en het Kermis – en circusmuseum”, vertelt Wethouder Trijn Jongman. Dankzij het stadsarrangement kunnen we hiervoor een kwartiermaker aanstellen die het proces naar de nieuwe organisatie, zowel bestuurlijk als functioneel, gaat leiden, de verbouwingen coördineert en het samenwerkingsnetwerk vorm geeft. De kwartiermaker is degene die samen met stakeholders het erfgoed en de verhalen in de stad verder aan elkaar verbindt.”