Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Samenwerkende ondernemers

Samenwerken als ondernemers kan op verschillende manieren goed geregeld worden. Je kunt samen een nieuw bedrijf oprichten of een bestaand bedrijf in de samenwerking opnemen. De samenwerking kan ook bestaan uit het geld van de één en het werk van de ander.

Op welke manier je ook gaat samenwerken, het is belangrijk om goed te weten wat de verschillende mogelijkheden zijn.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een bv. Een bv kan door één persoon, maar ook door een aantal personen worden opgericht. Vaak wordt gekozen voor een bv-structuur. Ieder richt een eigen holding-bv op en samen een werkmaatschappij (bv). De samenwerking wordt dan ondergebracht in de werkmaatschappij waarvan je via de holding aandeelhouderbent.

Een ingrijpende samenwerking kan vorm krijgen door een fusie of een splitsing (en daarna inbreng in een gezamenlijke bv).

Als de samenwerkingsactiviteiten niet (zo) risicovol zijn, kan je ook kiezen voor een zogenaamde personenvennootschap. De vennootschap onder firma, de maatschap en de commanditaire vennootschap zijn personenvennootschappen. De maatschap en vennootschap onder firma zijn geschikt als je allebei geld én arbeid inbrengt, de commanditaire vennootschap is geschikt als één van de vennoten alleen geld inbrengt.

Joint venture

Als twee of meer bedrijven voor langere tijd samenwerken noemt men dat ook wel een ‘joint venture’. De bedrijven blijven dan juridisch onafhankelijk van elkaar maar werken samen om een bepaald doel te bereiken of om krachten te bundelen. Een joint venture kan in verschillende vormen worden aangegaan. Bijvoorbeeld twee bv’s die samen een personenvennootschap aangaan. De firmanten zijn dan niet personen maar bv’s. Ook kunnen twee of meer bv’s samen een bv oprichten om hun doel te bereiken. De joint venture-overeenkomst is de basis van de samenwerking.

Wil je meer weten hierover? Lees dan verder op www.lever.nl of kom gewoon bij mij langs voor een vrijblijvende bespreking van je mogelijkheden.