Inwoners Steenwijkerland moeten dieper in buidel tasten: ozb stijgt met bijna tien procent

Steenwijk Inwoners van Steenwijkerland wacht volgend jaar een behoorlijke lastenverzwaring. De ozb gaat met bijna tien procent omhoog, de afvalstoffenheffing zelfs met vijftien procent. De rioolheffing daalt daarentegen met zes procent. Alles bij elkaar opgeteld betekent dit dat een gemiddeld gezin in 2021 gemiddeld 37 euro meer kwijt is. Het levert de gemeente ongeveer 9 ton extra aan inkomsten op.

Dat blijkt uit de begroting die het college de gemeenteraad volgende maand gaat voorleggen.

Inzet van de gemeente was om de lokale lasten slechts trendmatig te laten stijgen met bijna vier procent per jaar. ,, Dat uitgangspunt kunnen wij in deze begroting helaas niet waarmaken”, schrijft het college. ,,Oorzaak ligt vooral in de toegenomen kosten in de zorg en het uitblijven van extra middelen van de rijksoverheid.” De verhoging van de afvalstoffenheffing komt door een kostenstijging in de afvalverwerking. Die wordt doorberekend naar de burger.

De gemeente gaat over de komende vier jaar voor 11 miljoen euro bezuinigen, voor volgend jaar is dat 1,6 miljoen euro. Zo wordt er gesneden in de WMO, de jeugdhulp en het huisvestingsplan voor het onderwijs. Ook de leges voor trouwen, rijbewijzen, reisdocumenten en omgevingsvergunningen gaan omhoog.

Schade corona

Ook de coronacrisis laat zijn sporen na in het huishoudboekje van de gemeente. Er is tot nu toe sprake van een schadepost van ruim een miljoen euro. Daarnaast stelde de gemeente nog eens een half miljoen euro beschikbaar voor noodlijdende clubs en organisatoren van evenementen die door het virus geraakt worden.

De gemeente verwacht een in totaal een bedrag van 21,8 miljoen euro op te strijken aan heffingen en belastingen (dus inclusief onder meer toeristen- en forenzenbelasting). Samen met de rijksuitkeringen verwacht Steenwijkerland over 2021 115 miljoen euro aan inkomsten te kunnen ontvangen.

Eigen vlees

Fracties CPB en CDA zien liever dat de gemeente kijkt of er in het eigen vlees gesneden kan worden. ,,Deze woonlastenverhoging valt moeilijk uit te leggen terwijl er tegelijkertijd miljoenen wordt uitgegeven aan het verbouwen van het station in Steenwijk tot toeristische hub en de bouw van een European Wetland Center bij Ossenzijl”, aldus CPB-voorman Ronnie Lassche. We komen duidelijk tekort en we halen het weer op bij de burger.”

Beter is om te kijken of binnen de gemeentelijke organisatie nog kan worden bezuinigd. Gerrit Vinke (CDA) valt hem bij. ,,Vanaf 2018 is het ambtenarenleger gegroeid van ongeveer 320 naar 365 man personeel. Qua salaris leveren ze bovendien niets in tot en met 2024.”

Ook maakt hij zich bezorgd over het feit dat Steenwijkerland buurtgemeente Meppel voorbijstreeft qua woonlasten. ,,We waren al te duur met onze grondprijzen, nou zijn we dat ook met onze belastingen. Hoe wil je bedrijven en bewoners aantrekken als je jezelf op deze manier uit de markt prijst?” Zwolle wint steeds meer aan betekenis als arbeidsregio, vervolgt Vinke. ,,Het vormt nog eens een extra aanmoediging om in Meppel te gaan wonen. Zo missen we straks echt de boot.”