Voortgezet Onderwijs in Steenwijk op twee locaties

Steenwijk - Het college van B&W zet blijvend in op een twee-locatiemodel voor het voortgezet onderwijs in Steenwijk. Ook een onafhankelijk onderzoek dat de gemeente en de Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland hebben laten uitvoeren brengt hier geen verandering in.

Wethouder Marcel Scheringa: „De wens van de Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland (SVOSW) is om toe te werken naar één unilocatie op de Lijsterbesstraat voor het voortgezet onderwijs in Steenwijk. Toch blijkt ook na onafhankelijk onderzoek dat een twee-locatiemodel prima voldoet en te realiseren valt binnen de huidige beschikbare middelen. Hiermee houden we vast aan de uitgangspunten van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs dat we begin 2018 hebben opgesteld.”

Dit houdt in dat er een uitbreiding wordt gerealiseerd bij de locatie van CSG Eekeringe. „Hierdoor kan op termijn de locatie aan de Stationsstraat worden opgeheven. De locatie aan de Lijsterbesstraat wordt gerenoveerd, zodat hier ook weer een goed onderkomen voor het voortgezet onderwijs ontstaat”, aldus Scheringa.