Enquête vaarbeleid Giethoorn: geen brede verhuurboten, geen beperkingen bewoners en weinig vertrouwen in handhaving

Giethoorn Geen brede verhuurboten in de Dorpsgracht, geen vaarbeperkingen voor inwoners en weinig vertrouwen in de handhaving van het vaarbeleid. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een enquête die ‘t Gieters Belang onder inwoners van Giethoorn hield. In totaal reageerden ongeveer 275 huishoudens op vragen over het nieuwe vaarbeleid,

De nieuwe plannen roepen veel en uitgebreide, soms verontwaardigde reacties op, viel de dorpsvertegenwoordiging op. ,,Men is bang voor een averechts effect: juist nog meer drukte. En dat is duidelijk wat men niet wil.”

Ongeveer driekwart van de ondervraagden ziet het zitten dat brede verhuurboten met een financiële prikkel wordt ontmoedigd het drukste gedeelte van de Dorpsgracht te bevaren. De meesten zien echter liever een compleet verbod op dit type vaartuig.

Financiele prikkels

Verder is er weinig vertrouwen in het loslaten van het maximum aantal vergunningen voor huur- en rondvaartboten. Het is de bedoeling dat de drukte wordt beteugeld met financiële prikkels: ondernemers moeten meer betalen als hun boten door het drukste deel van de Dorpsgracht gaat. Een grote minderheid denkt echter dat deze maatregel niet gaat werken. Of dat de drukte zich verplaatst naar het Zuiderpad en Giethoorn Noord.

De opgelegde beperkingen moeten verder niet moeten gelden voor inwoners, vinden de ondervraagden. Uit de reacties blijkt er veel verontwaardiging en ongeloof te bestaan over het idee om het belang van de toeristen en ondernemers boven dat van bewoners te stellen. Het beperken van bewoners draagt verder niet bij aan vermindering van de drukte, luidt de algemene opvatting. De meeste bewoners zullen zich op drukke momenten niet wagen in de grachten, maar ze willen wel graag de vrijheid om zelf die keuze te maken.

Weinig vertrouwen

Tot slot hebben inwoners geen hoge pet op wat betreft de handhaving op de nieuwe spelregels. Velen denken dat het onbegonnen werk is om het hele gebied te handhaven. Bovendien spreken handhavers nu al niet of nauwelijks overtreders aan.

‘t Gieters Belang gaat met behulp van alle reacties reageren op het voorgestelde nieuwe vaarbeleid van de gemeente.