‘(Ver)zorgende handen’: De Laatste Eer in actie voor de zorg

Steenwijk - De Laatste Eer in Steenwijk zette zo’n vijfhonderd zorgmedewerkers in de stad volledig coronaproof in het zonnetje met de actie ‘(ver)zorgende handen’. De zorgmedewerkers kregen een zakje met daarin handcrème, wat lekkers en een boekenlegger met daarop een bijzondere en toepasselijke spreuk: „Gelukkig is de mens die tot het einde handen mag voelen die goed doen”.

„We wassen en desinfecteren allemaal onze handen nu veel, maar zorgmedewerkers helemaal”, legt Janet Bloks van De Laatste Eer Steenwijk uit. „Daarom wilden we graag wat doen om te bedanken.” De actie was volledig coronaproof, in tegenstelling tot het eerste plan van De Laatste Eer. „Vorig jaar hadden we de actie Dress for Success, waarbij we kleding inzamelden voor mensen die moesten solliciteren. Dat was hartstikke leuk en een groot succes. Daar wilden we dit jaar op voortborduren, door de kledingbank te helpen met het opknappen van een pand. Maar tijdens het klussen met een grote groep kun je de anderhalve meter niet gewaarborgen”, vertelt Bloks.

Coronaproof alternatief

Het team van De Laatste Eer ging daarom op zoek naar een coronaproof alternatief voor een groep mensen die een belangrijke rol speelt in deze coronacrisis. Verzorgingstehuizen, hospices en andere woonvormen in Steenwijk werden gebeld met de vraag hoeveel medewerkers en stagiaires er rondlopen. Al snel bleken er vijfhonderd zakjes nodig te zijn. „We hebben de attenties zelf gebracht, veelal buiten en natuurlijk op afstand. Op veel plekken komen we zelf ook regelmatig. De medewerkers waren heel verrast en soms ook echt ontroerd. Zo hebben we toch wat kunnen doen, maar op een verantwoorde manier.”

Maatschappelijk betrokken

De Laatste Eer Steenwijk organiseerde de activiteit in het kader van Tegader, de actiemaand van onderlinge en coöperatieve verzekeraars. „We zijn een vereniging die lokaal veel doet. We vinden maatschappelijke betrokkenheid en zichtbaarheid erg belangrijk”, licht Bloks toe. „Als onderlinge werken we zonder winstoogmerk. En natuurlijk verdienen we wel geld, maar dat doen we omdat we als organisatie willen blijven bestaan, zodat we onze diensten in de regio kunnen blijven aanbieden.”