‘Los tekort aan woningen op in Steenwijkerland’

Steenwijk - Steenwijkerland moet aan de slag om het tekort aan (sociale huur) woningen oplossen.

Dat stellen VVD, PvdA en BGL via een gezamenlijk motie die zij indienden tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond. De drie fracties missen woningen voor startende jongeren en ouderen die graag zelfstandig willen blijven wonen in hun eigen woonplaats.  

Daarbij wordt gewezen naar de sloop van 97 sociale huurwoningen in de Bloemenbuurt in Steenwijk en waar er maar 77 voor terugkomen. Zo neemt het aantal snel af, aldus Steven Bunt van de PvdA. ,,Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Dit terwijl Woonconcept een ontheffing voor 4 jaar heeft gekregen van het rijk om meer huurwoningen te plaatsten dan in eerste instantie was toegestaan.”  

Braakliggend terrein

Tegelijkertijd liggen er tal van braakliggende gronden, tot ergernis van Bunt. Woningen zijn daar tegen de vlakte geschoven zonder concrete herbouwplannen en een onooglijke kale vlakte als gevolg. Een situatie die zich niet mag voordoen als er sprake is van een tekort. Een verdere afname van het sociale, betaalbare woningenbestand is desastreus is voor Steenwijkerland, vervolgt hij: er is juist behoefte aan meer. 

Voorts zien de indieners van de motie ook dat er sprake is van vertraging van al bestaande woningbouwplannen in de noordelijke kernen en Steenwijk zelf. Ook daar moet iets aan gebeuren, stellen zij.  

Drie jaar geleden

Wethouder Marcel Scheringa meldt dat de komende het accent komt te liggen op de komst van woningen met een koopprijs tot drie ton, voor jongeren en voor ouderen in vooral Tuk en Steenwijk. Volgens hem zitten er projecten in de pijpleiding, maar onderzoek en bestemmingsplanprocedures nemen veel tijd in beslag. Overleg over de plannen is bovendien moeilijker geworden door corona.  

Toch wil Scheringa het gaspedaal intrappen wat betreft de bouw van woningen. ,,In 2024 moet het aanbod van huurwoningen weer liggen op het niveau van drie jaar geleden.”