CDA en CPB: ‘Geen lastenverzwaring voor burgers, maar snijden in eigen vlees’

Steenwijk - Schrap de lastenverhogingen en snijdt als gemeente maar fors in het eigen vlees. Dat stelden de CPB en het CDA tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond. De CPB stelde zelfs voor dat raad en college maar tien procent van hun inkomsten moeten inleveren.

De inwoners van Steenwijkerland wachten voor komend jaar een behoorlijke stijging in de woonlasten. De ozb gaat met 9,9 procent omhoog, de afvalstoffenheffing zelfs met 15 procent. Onacceptabel, vinden de twee fracties, die dit voornemen met elk een amendement willen bestrijden. 

Het meest rigoureus was de CPB. Zij willen dat alle verhogingen van de lokale lasten worden geschrapt, waaronder ook de leges voor vergunningen, identiteitspapieren en trouwen. Het opschorten betekent wel dat de gemeente zes ton aan inkomsten misloopt.  

Extra verdieping

Maar de CPB heeft daar iets op gevonden door een hele trits bezuinigingen binnen de gemeentelijke organisatie zelf voor te stellen: het terugbrengen van het aantal teamleiders van 14 naar 12, het intrekken van twee vacatures, het niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden en raad en college die tien procent van hun inkomsten inleveren.

Vooral op het in zijn ogen alsmaar uitdijende legertje ambtenaren is fractievoorzitter Ronnie Lassche fel. ,,Steenwijkerland heeft 411 medewerkers, een paar jaar geleden waren dat er nog 300. Er mag binnenkort wel een verdieping bovenop het gemeentehuis als het zo door gaat.”  

De CPB stelt ook voor om tien hectare van De Deukten in Giethoorn te verkopen. ,Lassche: ,,De opbrengst steken we dan in de verbouwing van het dorpshuis in Eesveen.” Al deze ingrepen leveren ruim zeven ton op met nog eens een jaarlijkse besparing van zes ton. Kort samengevat: de burger wordt ontzien, aldus de CPB-voorman.

Melkkoe

Ook het CDA droeg min of meer dezelfde boodschap uit. De christendemocraten stuurden aan op een streep door de verhoging van de ozb. ,,Het kan niet zo zijn dat het gemis aan slagkracht wordt afgewenteld op de inwoners en bedrijven”, aldus fractievoorzitter Jan Vredenburg, die sprak van burgers die gebruikt worden als melkkoe. In plaats van deze verhoging moet er volgens hem maar bezuinigd worden op het gemeentelijke apparaat.   

Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet meteen nodig, maar medewerkers die met pensioen gaan of van baan veranderen hoeven volgens het CDA niet direct vervangen worden. ,,Eventueel kun je ook denken aan een detachering in de zorg zoals nu al bij sommige provincies gebeurt.” 

Kan gewoon niet

Burgemeester Rob Bats corrigeerde het ingebrachte stuk van CPB op een aantal punten. Zo lag het aantal teamleiders al op 12 en waren de twee vacatures al ingevuld. Het bezuinigen op de inkomsten van raad en college was onmogelijk, zelfs onrechtmatig, aldus de burgemeester. ,,We zijn gebonden aan een cao, dus dit kan gewoon niet.”  

Voor de rest zegt Bats dat de gemeente baat heeft de hoeveelheid werknemers gezien het complexe karakter van het gemeentelijke takenpakket. ,,We hebben ze keihard nodig. We mogen blij dat ze willen blijven met deze huidige markt.”