Poging terugdraaien lastenverzwaring getorpedeerd

Steenwijk - Een poging om de verhoging van de OZB-belasting terug te draaien heeft het niet gehaald tijdens de algemene beschouwingen van de gemeente Steenwijkerland. Het CDA diende hiervoor een amendement in, maar deze haalde dinsdag geen meerderheid.

CDA poogde om de voorgestelde verhoging met 9.9 procent teniet te doen. De gemeente verkeert momenteel in financieel zwaar weer. Een van de maatregelen om de schatkist gevuld te houden is verhoging van de woonlasten (ook de afvalstoffenheffing gaat omhoog). .

Volgens fractievoorzitter Jan Vredenburg moest de gemeente zich beperken tot een trendmatige verhoging van 3,8 procent, zoals was afgesproken in het coalitieakkoord. Het CDA is van mening dat de gemeente in plaats daarvan meer in de eigen organisatie moet snijden. 

Helmich Ruitenberg (BGL) was het daarmee niet eens. ,,De gemeente draagt al bij met het versoberen van beleid en organisatie (onlangs vond er al een reorganisatie plaats). Steven Bunt (PvdA) viel hem bij met de opmerking dat Steenwijkerland zijn taken niet meer kan uitvoeren als er banen worden geschrapt. ,,Verder bezuinigen is een slecht idee.” 

Ronnie Lassche (CPB) wierp tegen dat ook andere gemeentes zoals Heerlen, Zutphen en Montferland wel deze keuzes durfden te maken. ,,Zij ontzien de burgers wel.” Bovendien liep de gemeente het risico ‘onbetrouwbaar’ over te komen bij de burgers, aangezien vorig jaar ok al een eenmalige verhoging was afgekondigd. 

Dat schoot de VVD, een van de coalitiepartijen, weer in het verkeerde keelgat. In moeilijke tijden moeten soms moeilijke beslissingen worden genomen, aldus Miriam Slomp-Dekkers. ,,En daar lopen wij niet voor weg.” 

Sluitstuk

Wethouder Marcel Scheringa liet weten voor een evenwichtig pakket aan maatregelen te gaan. Naast versobering van beleid en eigen organisatie betekende dit ook een lastenverzwaring voor de inwoners. ,,Dit laatste was echt een sluitstuk. We zagen echt geen andere optie meer.” 

De gemeente sloeg zichzelf ook niet over, aldus Scheringa. Op de eigen organisatie bezuinigt Steenwijkerland ruim een miljoen euro volgend jaar, oplopend tot ongeveer twee miljoen euro in 2024. ,,Verder korten is een slecht idee en komt het serviceniveau richting onze burgers niet ten goede.” 

De meerderheid van de raad was het eens met de zienswijze van de wethouder. Het amendement werd namelijk verworpen.