Steenwijkerland zet vaart achter woningbouw Betap/Crilux-locatie

Steenwijk - Volgens BGL, VVD en PvdA slinkt het aanbod aan huurwoningen, terwijl de behoefte er wel degelijk is. Tijdens de begrotingsvergadering dienden ze een motie in waarop zij hamerden op het oplossen van het tekort aan huurwoningen in vooral Steenwijk en de noordelijke kernen.

Wethouder Scheringa liet weten dat hier aandacht voor is: de gemeente wil dit samen met de bouw van ongeveer 40 huurwoningen in het Kornputkwartier (Wetland Wonen) als een project op gaan pakken. Een bestemmingsplan is inmiddels in de maak, liet wethouder Marcel Scheringa weten.

Betap Crilux

Ook is onderzoek gedaan naar de woonbehoefte voor Betap Crilux, de grootste nieuwe woningbouwlocatie in Steenwijk. Hieruit blijkt dat er, binnen de woonafspraken met de provincie Overijssel, ruimte is om op die locatie 215 woningen te bouwen. Hierbij gaat het om 30% sociale huurwoningen en 70% koopwoningen. Mocht de behoefte aan woningen verder toenemen, dan kan deze woningbouwlocatie in een later stadium nog worden uitgebreid tot maximaal 400 à 500 woningen.

‘Er zit nu inderdaad een een dalende lijn in het aanbod, maar het gaat om een een tijdelijke dip’, liet Scheringa weten.  ,,In 2017 lag het aantal op 4684 woningen en dat zal verder afnemen naar 4604 in 2022. Maar dankzij afspraken met onze woningbouwcorporaties hebben we er in 2024 weer ruim honderd extra woningen bij.” 

Een belangrijke reden voor de afname in vooral Steenwijk heeft te maken met de sloop van veel duplexwoningen (beneden-boven) in onder meer de Bloemenbuurt, aldus Scheringa. Deze maken plaats voor vooral enkelvoudige eengezins- of ouderenwoningen. Daarom neemt het aantal in verhouding af.  

Gouden Engel en Woldmeenthe

In de tussentijd wordt er hard gewerkt aan de realisatie van andere plannen. Een nieuw bestemmingsplan voor de voormalige locatie van hotel De Gouden Engel in Steenwijk (21 appartementen, Woonconcept) is begin volgend jaar gereed, aldus de wethouder. 

Wetland Wonen maakt intussen werk van de Woldmeenthe. De bouw van 24 sociale huurappartementen aan de Sluisweg en de Vesting start in de tweede helft van volgend jaar en zal in 2023 zijn opgeleverd. In Oldemarkt wordt werkt gemaakt van woningbouw op de voormalige locatie van het gemeentehuis.  

Vraag in kleine kernen valt tegen

Aan de andere kant relativeert Scheringa de vraag naar huurwoningen in bepaalde kernen. ,,Wetland Wonen heeft moeite om vrijgekomen woningen in Kuinre en Willemsoord te vullen. In Scheerwolde komen er acht woningen bij, maar veel meer belangstelling is er ook niet.” De gemeente stelt daarom een ambtenaar die de woningbehoefte in heel Steenwijkerland nog onder de loep neemt. De resultaten worden vervolgens weer doorgespeeld naar de corporaties. 

De gemeente heeft met woningbouwcorporaties Wetland Wonen en Woonconcept afspraken gemaakt voor de bouw van 190 woningen in Steenwijk en Tuk en nog eens 60 voor de noordelijke kernen.  

Volgens Henk Wittingen van Wetland Wonen is er nog veel werk aan de winkel wat betreft het invullen van alle geschikte plekken. ,,Bouwlocaties zijn schaars. Daarnaast heeft merendeel nog niet de bestemming wonen of past het nieuwbouwplan nog niet in het bestemmingsplan.” Ook bestemmingsplanwijzigingen vreten tijd. ,,Je bent zo 2 jaar verder.” Ook Wetland Wonen relativeert de vraag in de kleinere kernen. ,,Wij doen hier zelf ook nog onderzoek na.” 

Bloemenbuurt

Woonconcept heeft vooral de handen vol aan de Bloemenbuurt, waar 99 verouderde woningen plaatsmaken voor 77 nieuwe huizen. De woningen aan de noordzijde van de Acaciastraat zijn inmiddels gesloopt. Begin september kwamen alle woningen aan de Bloemstraat, Lijsterbesstraat en zuidzijde Acaciastraat leeg te staan en zijn naar verwachting in februari allemaal weg. Half januari begint de bouw, die waarschijnlijk tegen het einde van 2021 wordt afgerond.