Onderhoud aan 100 kilometer Wieden-sloten bijna afgerond

Giethoorn - Lokale aannemers uit De Wieden zijn bezig met de laatste kilometers slotenonderhoud in het gebied. Jaarlijks laat Natuurmonumenten ongeveer 100 kilometer aan watergangen onder handen nemen. Dit jaar zijn onder meer de Bramen en de Auken bij Giethoorn aan de beurt voor een ‘najaarsschoonmaak’.

„Seizoenswerk”, zegt Arco Lassche van Natuurmonumenten droogjes over de klus. Elk najaar neemt de beheereenheid in De Wieden een flink deel van de bijna achthonderd kilometer aan sloten onder de loep. Dat gebeurt volgens een cyclus van drie jaar. „Ecologisch beheer”, vertelt Lassche. „We maken het eerste jaar een kant van de sloot schoon en het jaar daarop de andere kant. Op die manier hou je de leefomgeving van veel flora en fauna in stand. Daarna volgt een jaar rust.”

Betrouwbare handen

Het onderhoudswerk is al jarenlang in betrouwbare handen van bedrijven uit De Wieden en directe omgeving. Dat geldt sowieso voor de meeste opdrachten die Natuurmonumenten uitbesteedt. „Bij de lokale aannemers werken mensen met veel ervaring en gebiedskennis. Dat is in de praktijk heel belangrijk, zeker in een gebied als De Wieden.”

Dat Natuurmonumenten veel investeert in het slootonderhoud is niet voor niets, zegt Lassche. „Sloten zijn van cruciaal belang voor de toekomst van het gebied. Het karakteristieke landschap blijft bestaan dankzij de voortdurende aanvoer van water. Daarnaast zijn goed bevaarbare sloten en vaarten praktisch bij de afvoer van riet en groenresten.”