Vrijwilligers ontvangen prijs

Steenwijk - Statenlid Fred Kerkhof uit Tuk reikte de Overijsselse Vrijwilligsprijs aan drie inwoners van Steenwijkerland: Peter Bandringa, Roxy Rutten en Lucie Horn.

„Onze samenleving draait op mensen, die vaak onzichtbaar heel belangrijk werk doen. De voetbaltrainers, de mantelzorgers, mensen die voor anderen en hun omgeving zorgen zonder daarvoor betaald te krijgen en vaak niet eens erkenning. De provincie Overijssel wil deze mensen bedanken. Dat lukt niet bij iedereen maar tot en met 7 december zullen 75 vrijwilligers een prijs ontvangen van de provincie Overijssel onder de noemer #ovpontour.

Statenlid Fred Kerkhof ging samen met een vertegenwoordiger het Vrijwilligers Informatie Punt Steenwijkerland (VIP) van Sociaal Werk De Kop de prijzen uitreiken aan drie vrijwilligers in Steenwijkerland.

Peter Bandringa

Peter Bandringa draagt het VIP al jarenlang en kent iedereen en andersom. Hij is goud waard voor de Sociaal Werk De Kop en alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft. Peter is ook nog heel actief als vrijwilliger bij de tennisvereniging.

Roxy Rutten

Roxy liep vorig jaar stage bij VIP Steenwijkerland (Social Work) en toen dat met zeer goed resultaat was afgerond besloot zij op vrijwillige basis betrokken te blijven en bezoek-vrijwilliger te blijven van een dame van 94 jaar. Ze is de jongste van de drie winnaars, altijd heel enthousiast en echt een mooi voorbeeld dat laat zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.

Lucie Horn

Lucie streek na een periode van emigratie van ruim 50 (!) jaar in Steenwijk neer en meldde zich als vrijwilliger aan om op die manier contacten op te bouwen in de nieuwe woonomgeving. Immers, vrijwilligerswerk is een mooi middel om je netwerk te vergroten. Deze positieve dame, doet inmiddels veel en divers vrijwilligerswerk via meerdere organisaties. Zo is ze nu actief in de bibliotheek en bezoek-vrijwilliger vanuit Sociaal Werk De Kop.