Vermilion bereidt gaswinning in Blesdijke voor

Blesdijke - Gasbedrijf Vermilion Energy is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor een nieuwe boring naar gas op gaswinlocatie Blesdijke (De Meenthe 13a in Sonnega). De boring staat gepland voor januari 2021.

Sinds vorige week is Vermilion bezig met civiele werkzaamheden (bouw- en sloopwerkzaamheden) op de locatie. Deze hebben als doel om de bestaande locatie gereed te maken voor de aanstaande boring. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer een maand duren. Door de werkzaamheden kan er overlast optreden in uw omgeving, zoals extra verkeersbewegingen. Om de werkzaamheden goed uit te voeren, wordt de locatie verlicht wanneer dit nodig is.

Alle vergunningen voor de boring zijn in het voorjaar van dit jaar al verleend. Afgelopen juni stelde Vermilion de boring nog uit vanwege de coronacrisis.

Nieuw gasveld

Gaswinlocatie Blesdijke is de bestaande gaswinlocatie aan de Meentheweg 13a in Sonnega. Hier wordt momenteel geen gas meer gewonnen. Vermilion wil een nieuw gasveld aanboren vanaf deze locatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van de bestaande boorkelder (sidetrack-boring). Hiervoor is een omgevingsvergunning verleend door het ministerie. Het bijbehorende instemmingsbesluit winningsplan is ook verleend. Beide besluiten zijn inmiddels onherroepelijk. Tegen zowel het winningsplan als de omgevingsvergunning heeft de gemeente in het voortraject zienswijzen ingediend, maar geen beroep ingesteld.