PvdA stelt opnieuw vragen over woonwagenstandplaatsen

Steenwijk „Het lijkt er op dat het onderwerp woonwagenstandplaatsen te zijn vergeten”, vermoedt Jannes Mulder van de Pvda-fractie Steenwijkerland. De fractie stelt daarom opnieuw vragen aan burgemeester en wethouders over dit onderwerp.

In oktober 2018 stelde de fractie van de PvdA al eerder vragen over de stand van zaken met betrekking tot de woonwagenstandplaatsen in Steenwijkerland. In de beantwoording op die vragen gaf het college van burgemeester en wethouders aan dat er zich mensen hadden gemeld bij zowel de gemeente als bij Woonconcept, maar dat de behoefte nog niet geheel in kaart was. In navolging hierop zou in overleg met de woningcorporaties de behoefte aan standplaatsen nader worden geïnventariseerd en een vervolgtraject worden bepaald.

Jannes Mulder: „Inmiddels zijn er 2 jaren verstreken en lijkt het onderwerp woonwagenstandplaatsen te zijn vergeten. Er lijkt op dit moment ondanks de toezegging van het college dit met de woningbouwvereniging op te zullen pakken geen vervolg aan gegeven te worden. Dit terwijl volgens een rondvraag van onze fractie onder de woonwagenbevolking in Steenwijkerland wel degelijk een grote vraag naar deze standplaatsen is en er volgens hen ook een aantal gesprekken zijn geweest.”

Volgens de beantwoording van 2018 heeft iedere inwoner het recht te wonen hoe hij of zij dit wil, he zij binnen zekere kaders. Mulder: „We mogen stellen dat woonwagens binnen deze kaders vallen.” Als gevolg van verder uitblijven van informatie stelt Jannes Mulder de vraag of het na 2 jaar radiostilte niet eens tijd is voor actie en nieuwe, extra standplaatsen. De fractie is benieuwd naar de bevindingen naar aanleiding van de gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen de gemeente en de woonwagenbevolking. „Ook wat de resultaten zijn van de voorgenomen inventarisatie en, nog belangrijker, of er na aanleiding van deze inventarisatie een traject word ingezet met als doel aan de behoefte te voldoen”, aldus Mulder.