PvdA pleit voor nieuwe school nabij Kornputkwartier

Steenwijk - Een multifunctioneel centrum met daarin een nieuwe basisschool tussen de wijken Kornputkwartier en De Gagels in. De PvdA-fractie ziet volop kansen voor een dergelijk initiatief op de huidige Betap locatie (die in beeld is als nieuwe woningbouwlocatie).

Wel vraagt de fractie zich af of het, met dat idee in het achterhoofd, verstandig is om nu nieuwbouw voor Kindcentrum Johan Friso te realiseren in de Gagels. Vorige week werd bekend dat het licht op groen staat voor nieuwbouw voor dit kindcentrum. „Waarom wordt op dit moment gekozen voor nieuwbouw op de locatie van de recent opgeheven openbare Emmaschool?’’ vraagt Mathinus Wolters in schriftelijke vragen hierover aan het college van B&W. „Wij zien het belang van een nieuw modern schoolgebouw voor het Kindcentrum in. Maar mocht de keuze worden gemaakt om nu de Emmaschool-locatie te gaan invullen en daarmee geen onderwijshuisvesting op de Betap-locatie te realiseren, dan acht ik de kans groot dat er de komende 40 jaar geen school in de directe omgeving van het Kornputkwartier zal komen. Dat zou een gemiste kans voor de toekomst zijn”.

Aanwinst voor beide wijken

Een nieuw te realiseren school met een centrale ligging tussen beide wijken in heeft voor de Partij van de Arbeid fractie duidelijk de voorkeur. Bij de bouw van het Kornputkwartier zijn er volgens de fractie kansen ontstaan voor de bouw van een nieuwe accommodatie tussen De Gagels en het nieuwe Kornputkwartier. „Op de huidige Betap-locatie zijn de scholen voor beide wijken goed toegankelijk. Een MFC zoals de Zuidwester tussen Steenwijk-west en Zuidveen waar naast onderwijs ook ruimte is voor andere maatschappelijke initiatieven zou een aanwinst zijn voor beide wijken”.

De fractie vraagt dan ook aan het college of er onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden voor een soortgelijke accommodatie centraal tussen de wijken in. „Ook met het belang om zowel bijzonder als openbaar onderwijs te kunnen blijven bieden”.

Wolters: „Het is van belang dat scholen behouden blijven voor alle kernen en wijken, of dat is door samenwerking of de vorming van een brede school. Ook voor nieuwe wijken streven wij naar een goede school in de buurt. Dit om ook het contact dat kinderen op jonge leeftijd al met elkaar leggen te stimuleren”.