Provincie steunt Basiskamp Kuinderbos met 3 ton

Bant - Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten € 300.000 uit het programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL-NF) te subsidiëren aan Staatsbosbeheer voor de uitvoering van het project ‘Basiskamp Kuinderbos’.

Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie om het aanbod op het gebied van toerisme in Noordelijk Flevoland uit te breiden en te versterken, aldus het college. Eerder gaf de gemeenteraad van Noordoostpolder al groen licht voor de plannen van een evenemententerrein met een horecavoorziening bij het Kuinderbos.