Belangstelling voor vaccinaties groot, even geen gaatje meer in afsprakenkalender

Regio - GGD IJsselland geeft per 15 januari de vaccinaties tegen COVID-19 aan medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen. De belangstelling blijkt groot. Zo groot zelfs, dat er voorlopig even geen gaatje meer is in de agenda.

Momenteel zijn er onvoldoende vaccins om meer afspraken te kunnen inplannen. ,,De eerste batch vaccins die we hebben ontvangen, gaat al op aan alle afspraken die nu zijn ingepland", vertelt manager Margreet Algera. ,,We zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en landelijke verdeling van de vaccins. Het is op dit moment echt verdeling van de schaarste. Zodra er weer vaccins beschikbaar komen, berichten wij daarover.”

Hartverwarmend

Bij GGD IJsselland zijn veel sollicitaties en reacties binnengekomen van mensen die graag willen helpen bij het zetten van de coronavaccinaties. ,,Hartverwarmend!", aldus de GGD. ,,We zijn ontzettend blij dat zoveel mensen willen helpen bij de coronavaccinaties, zodat we samen toewerken naar een samenleving waarin minder mensen (ernstig) ziek worden en weer meer ruimte ontstaat om samen te leven zoals we dat gewend zijn."

Vacaturestop

 

Het aantal sollicitanten is alleen dusdanig groot, dat er nu een vacaturestop is. ,,De komende periode hebben we in elk geval voldoende mensen om de eerste groep, zorgmedewerkers uit verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, te vaccineren. Maar we bereiden ons natuurlijk ook voor op de groepen die daarna aan de beurt komen tot en met de zogenaamde ‘massa’ die naar verwachting voor de zomer aan de beurt is. Voor die groepen zullen we veel mensen nodig hebben."