Meer fiets- en loopcomfort op fietspad Vollenhove na verwijderen veeroosters

Vollenhove - Op het randje van 2020 is de gemeente begonnen met het verwijderen van de meeste veeroosters in het fietspad op de dijk langs de Noordwal. In korte tijd zijn de roosters verwijderd en vervangen door nieuw beton.

Daarnaast is er op enkele plaatsen nog aanvullend onderhoud aan het pad uitgevoerd en zijn er stukken beton vervangen. De veeroosters vormden een hindernis voor fietsers, rolstoelers en skeeleraars. 

„Wat ons betreft een geslaagde actie die het fiets- en loopcomfort op de dijk behoorlijk heeft verhoogd”, aldus Belangenvereniging Vollenhove Stad (BVVS). „Door de werkzaamheden zijn er wel enkele sporen aanwezig naast het fietspad. De gemeente weet hier van en heeft aangegeven dat zodra de weersomstandigheden het toelaten (het moet allemaal een beetje opgedroogd zijn) zij de bermen gaan aanvullen. Past u de komende tijd dus even op aan de randen van het fietspad.”

Aan de roosters in het Bentenpad is nog niets gebeurd. De gemeente gaat kijken wat hier nog aan gedaan kan worden om ook deze locatie veiliger te maken.