Staatsbosbeheer start met natuurherstel in De Weerribben

Steenwijkerland - Moerasbos, volop water, vogels en eindeloze rietvelden. Niet voor niets is De Weerribben één van de beschermde Natura 2000-gebieden in Europa. In opdracht van de provincie Overijssel werkt Staatsbosbeheer samen met partners aan het behoud van dit grootste wetland van Noordwest Europa.

Begin januari start Staatsbosbeheer met de 1ste fase van de natuurherstelmaatregelingen tussen de Kooi van Pen en het dorpje Nederland waar de veenmosrietland en de trilvenen zijn dichtgegroeid met bomen en struiken. Om het veenmosrietland en het trilveen te herstellen en te kunnen maaien en beheren, is het nodig de opslag die er groeit weg te halen. Zijtveld Cultuurtechniek uit Ankeveen begint deze maand met het verwijderen van de jonge bomen en zaailingen ten oosten van het Kooibomenpad.

Buiten broedseizoen

Het gebied betreft circa 8 hectare. Om zo weinig mogelijk de natuur te verstoren wordt er buiten het broedseizoen gewerkt en wordt er voor aanvang getoetst op de aanwezigheid van (actieve) nesten en aanwezige dieren. Er wordt gebruik gemaakt van werktuigen met rupsbanden en rijplaten om insporing zoveel mogelijk te beperken. De met name jonge elzen, berken en wilgen worden versnippert. De houtsnippers worden direct uit het gebied gereden en gaan als bio- grondstof naar verwarmingscentrales.

Het fietspad tussen Nederland en Kalenberg zal te allen tijde bereikbaar zijn voor bezoekers. Het bos rondom het fietspad en de kooi van Pen blijft behouden.