Meerderheid raad zet deur voor megastallen open

Steenwijk – De meerderheid van de raadsfracties van de gemeente Steenwijkerland gaat akkoord met het collegevoorstel de deur voor megastallen open te zetten, zij het onder strikte voorwaarden. Dit bleek in de raadscommissie van dinsdagavond.

In het collegevoorstel staat dat het in het huidige bestemmingsplan mogelijk is om zevenhonderd melkkoeien op één hectare te houden. Dat wil B en W veranderen en stelt voor dat wanneer het gaat om meer dan vierhonderd koeien dat alleen kan op minstens twee hectare en wanneer dat past binnen bepaalde voorwaarden, waaronder aspecten als gezondheid, duurzaamheid, dierenwelzijn, infrastructuur en ruimtelijke kwaliteit bepalend zijn. Dit heet een ‘postzegelplan’. Wim Stapel van de VVD zegt geen behoefte aan deze aanvullende notitie van het college te hebben. ‘De aanvraag van de plannen voor een megastal aan de Zuiderzeeweg in Blokzijl heeft ons in rep en roer gebracht in verband met een hiaat in het bestemmingsplan buitengebied. Maar er is geen reden voor vrees voor veel van dergelijke aanvragen in de komende tijd, er zijn geen aanwijzingen voor.' 'Om invloed te hebben op de infrastructuur kun je regelgeving en afspraken over maken, de invloed van dierenwelzijn is nooit negatief gebleken bij grote veehouderijen en de weidegang is ook bij kleine bedrijven niet vanzelfsprekend.' Ook Wim Brus (CDA) vreest geen groeiexplosie van megastallen. ‘Maar we vinden wel dat het opvoeren van aantallen niet in een bestemmingsplan horen. Je zegt toch ook tegen een autodealer hoeveel auto’s hij mag stallen en we zeggen toch ook niet dat een bakker zoveel broodjes mag bakken.' Meer in de Opregte Steenwijker Courant van gisteren.