Protest tegen bouw 15 koloniewoningen

Wilhelminaoord - Actievoerders hebben afgelopen maandag een met uitsterven bedreigde vogelsoort uitgezet aan de Vaartweg in Frederiksoord. De actievoerders hopen, met een beroep op de Flora- en faunawet, de bouwplannen van Grontmij voor vijftien koloniewoningen onmogelijk te maken. Deze bouwplannen zijn morgenavond onder meer onderwerp van discussie in Ons Dorpshuis te Wilhelminaoord. Maandagmiddag verschenen plotseling twee gele kippen bij het enige overgebleven koloniehuis aan de Vaartweg, een stil en kippig protest.

Dat getal van vijftien vindt Dimitri Knobbe teveel. Volgens Knobbe en zijn Stichting Colonies of Benevolence hebben daar ooit maar acht woningen gestaan en is het bouwen van meer woningen geschiedvervalsing. In de omgeving zijn meer mensen die er net zo over denken als de Amsterdammer. Zo is daar Dieneke Van Raalte-Wichers die al sinds 1961 in Frederiksoord woont. 'Ik ben nog een oude tuinhaas', verwijst ze naar haar tijd als leerling van de Van Swieten Tuinbouwschool in Frederiksoord. Ze baalt er nog altijd van dat de school naar Meppel verkaste. Ze woont inmiddels - hoe toepasselijk - in de oude directeurswoning. 'Ik ben er op tegen dat er meer woningen komen te staan dan er ooit hebben gestaan. Ik weet nog wel dat ze hier hebben gestaan, vier tot vijf is natuurlijk ideaal. Vijftien niet. Het probleem is wel dat wanneer er meer woningen komen, bulldozers de oude zandwegen gaan afgraven.' Volgens Dimitri Knobbe moet de weg een halve meter afgegraven worden. Met angst kijkt Dieneke naar de fraaie rij eikebomen die langs de weg staan. 'Ik hoop toch zo dat die dan kunnen blijven staan, desnoods verleggen ze de zandweg een paar meter. Als je dan nog wat jonge eiken aanplant, krijg je weer een mooie laan.' Informatieavond In Frederiksoord en Wilhelminaoord verandert er de komende jaren veel. Zo wordt verwacht dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dit najaar een groot deel van Frederiksoord-Wilhelminaoord als beschermd dorpsgezicht zal aanwijzen. Voorts liggen er plannen voor het (her)bouwen van koloniewoningen. Omdat er nog veel vragen zijn onder de inwoners, houdt Dorpsgemeenschap Frederiksoord Wilhelminaoord (DFW) in samenwerking met de gemeente Westerveld een informatieavond. Deze is morgen om 20.00 uur in het Dorpshuis in Wilhelminaoord. Begonnen wordt met de invoering van beschermd dorpsgezicht en welke gevolgen dit heeft voor de inwoners van beide dorpen. Vanaf 21.15 uur wordt de avond vervolgd met een presentatie over onder andere het (her)bouwen van de koloniewoningen. Vertegenwoordigers van de Gemeente Westerveld, Maatschappij van Weldadigheid, Grontmij en Bugel Hajema Adviseurs zullen tijdens deze informatieavond de vragen van bewoners beantwoorden.