Al vierduizend kuub bagger verwerkt

STEENWIJK - In totaal is er nu al bijna 4.000 kubieke meter aan bagger verwerkt in Steenwijk. ‘Dat zijn zo’n twee- tot driehonderd vrachtwagens met slib, afval en troep’, zegt Hans Sluis, hoofd van de afdeling openbare werken van de gemeente Steenwijkerland.

De onderhouds- en baggerwerkzaamheden van de stadsgrachten hebben vertraging opgelopen door onder meer het failliet gaan van het bedrijf Hul en Peters uit Kampen, dat het baggerwerk verrichtte. ‘Door de gevolgen van de kredietcrisis kon het bedrijf niet meer aan de verplichtingen voldoen’, aldus Sluis. Inmiddels heeft Joost Visser uit Oudehaske het failliete bedrijf overgenomen en is een doorstart gemaakt. De werkers konden evenwel niet meteen aan de slag, omdat toen de vorstperiode roet in het eten gooide. Het baggerproject is een samenwerking tussen provincie Overijssel, waterschap Reest en Wieden en gemeente Steenwijkerland. Het betreft de sanering van een deel van het Steenwijkerdiep (de passantenhaven) en van de stadsgrachten in Steenwijk.