Noorden wil snellere spoorlijn

Meppel - De Statenfracties van de PvdA in Groningen, Friesland en Drenthe willen dat spoorbeheerder ProRail snel de problemen bij Zwolle oplost. Die doen zich voor op het baanvak bij Herfte, tussen Meppel en Zwolle. Bij Herfte komen de treinen uit Emmen en Groningen en Leeuwarden bij elkaar.

Door de grote drukte die hierdoor ontstaat moeten treinen regelmatig op elkaar wachten waardoor er vertraging ontstaat. De fracties denken dat met de openstelling van de Hanzelijn in december het nog drukker gaat worden, waardoor de problemen alleen maar toenemen. Aan de colleges van Gedeputeerde Staten is gevraagd er bij ProRail op aan te dringen het knelpunt snel op te lossen. Gedeputeerde Staten van Groningen hebben positief gereageerd. Zij dringen al geruime tijd aan op capaciteitsvergroting tussen Meppel en Zwolle. Pas dan is het mogelijk om vier keer per uur tussen Zwolle en Emmen, Groningen en Leeuwarden een goede verbinding te realiseren. Capaciteitsvergroting tussen Zwolle en Meppel draagt bij aan het verkorten van de overstaptijden in Zwolle. ProRail heeft de noordelijke bestuurders toegezegd onderzoek te doen naar de kosten van de capaciteitsvergroting. Het onderzoek is in september klaar. Alleen het optimaliseren van de seinen, waardoor de treinen tussen Zwolle en Meppel korter na elkaar kunnen rijden vergt al een investering van € 12 miljoen.