Gemeenteraad Steenwijkerland wil rem op megastallen

Steenwijk - De gemeenteraad van Steenwijkerland wil een rem op megastallen in het buitengebied. Daarom worden aanvragen voor bouwplannen die in strijd zijn met de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan voorlopig worden aangehouden.

De gemeenteraad heeft om deze reden een voorbereidingsbesluit genomen over het nieuwe bestemmingsplan buitengebied dat momenteel wordt voorbereid. Aanvragen voor het bouwen van bijvoorbeeld supermelkveebedrijven kunnen worden aangehouden tot het moment dat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld. Het voorbereidingsbesluit is alleen van toepassing op nieuwe aanvragen. Op 27 maart heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Omdat landelijke regelgeving hierin niet voorziet, wordt in het nieuwe bestemmingsplan ook het beleid ten aanzien van niet-grondgebonden veehouderij - megastallen - opgenomen. Het is de bedoeling, dat dit gebeurt in overleg met diverse betrokken partijen zoals de agrarische sector en de provincie. Met het voorbereidingsbesluit wordt de besluitvorming over aanvragen voor bouwplannen die in strijd zijn met de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan uitgesteld. Er wordt wel medewerking verleend aan aanvragen die passen binnen de huidige bestemmingsplannen en de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan. Ook aanvragen die voor de geldigheidstermijn van het voorbereidingsbesluit zijn binnengekomen, zijn gewoon in behandeling genomen. Het is de bedoeling, dat het definitieve bestemmingsplan uiterlijk juni 2013 wordt vastgesteld. Lees ook: Plan voor supermelkveebedrijf in Steenwijkerland, http://www.steenwijkercourant.nl/?n_id=252137