School Zuidveen blijft voorlopig bestaan

STEENWIJK – De openbare basisschool in Zuidveen wordt voorlopig niet opgeheven. Dat maakte wethouder Wout de Vries van de gemeente Steenwijkerland dinsdagmiddag bekend. Verder komt er een haalbaarheidsonderzoek naar een Brede School met een multifunctioneel centrum in de groene zone tussen Zuidveen en de Jan van Riebeekstraat in Steenwijk-west.

Het is niet het eerste onderzoek naar een Brede School in Steenwijjk-west. Er waren eerst plannen om op de locatie Willem-Alexanderschool een schoolgebouw met multifunctioneel centrum te realiseren. Maar in verband met onder meer de toekomstige woonwijk De Schans en om de Brede School een breder voorzieningenpakket te geven, werd besloten naar een andere locatie te kijken; de groene zone tussen Zuidveen en de Jan van Riebeekstraat. In de ‘nieuwe‘ Brede School komen twee scholen, een openbare en een christelijke. Dat zijn de obs De Kleine Kamp en de pcb Willem Alexanderschool. Daar komt mogelijk een peuterspeelzaal bij. ‘Maar onder voorbehoud‘, geeft wethouder De Vries aan. ‘Het kabinet heeft plannen om het peuterspeelzaalwerk onder te brengen bij de kinderopvang. In dat geval komt er geen peuterspeelzaal in deze Brede School.‘ Naast de scholen is het plan om er een multifunctioneel centrum met wijkvoorzieningen als een bar/restaurant, vergaderruimten en ICT-ruimten te realiseren, maar ook buitenschoolse opvang. Er komt volgens De Vries in ieder geval een gymnastiekzaal. ‘Maar het haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of een gymzaal voldoende is of dat er meer moet komen op het gebied van bewegen.‘ De Vries neemt daarbij het woord ‘sporthal‘ niet in de mond. Op de nieuwe locatie zijn er volgens de wethouder wellicht mogelijkheden voor meerdere voorzieningen. Gedacht wordt hierbij aan een kinderdagverblijf, woonzorgvoorzieningen en eerste lijn-voorzieningen zoals een huisarts, een tandarts, een apotheek en een fysiotherapeut. Het haalbaarheidsonderzoek zal in totaal zo‘n zeven maanden in beslag nemen. In het onderzoek wordt een inschatting van de grondposities en grondverwerving opgenomen. De gemeente is in het bezit van de helft van de benodigde grond voor de Brede School. Verder wordt in het onderzoek ook de structuurvisie meegenomen, wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke participanten voor het multifunctionele centrum, een planning voor de bestemmingsplanprocedure en een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan. Zuidveen Wethouder De Vries geeft aan dat de openbare basisschool in Zuidveen op de huidige locatie blijft staan. ‘Hetzelfde geldt voor de omvang van deze school. Of dat zo blijft hangt van de toekomstige ontwikkelingen af in dat gebied. Het is n u niet te zeggen of de Brede School een zodanig grote aanzuigingskracht op leerlingen uitoefent dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor de school in Zuidveen.‘ Volgens De Vries is het bestuur van Plaatselijk Belang Zuidveen en de school van de gewijzigde plannen van de Brede School op de hoogte gesteld. Voor de wijk Steenwijk-west gaat er wat betreft de scholen het een en ander veranderen. De Kleine Kamp wordt gesloopt om mogelijk plaats te maken voor groen. De Willem-Alexanderschool gaat naar de nieuwe locatie van de Brede School en de Voetelinkschool verhuist naar De Vesting. De huidige school wordt gesloopt, daar komt groen of woningbouw.