Omwonenden zijn overlast van coffeeshop zat

Steenwijk - Omwonenden zijn de overlast die door coffeeshop Alien in de Gasthuisstraat zou worden veroorzaakt zat. Ondanks hun klachten treden de gemeente en de politie er niet tegen op, aldus de omwonenden dinsdag bij de rechter.

Ze vinden dat de verkoop van softdrugs vanuit hun straat daarom moet stoppen. Er zou sprake zijn van een voortdurende hasjlucht. Daarnaast zeggen de omwonenden last te hebben van rondhangende klanten die rommel op straat gooien en lawaai maken.

‘In het coffeeshopbeleid worden voorwaarden gesteld aan de verkoop van softdrugs. De politie en gemeenten moeten toezicht houden en er mag geen overlast worden veroorzaakt. Nu hier niet aan wordt voldaan, moet de gedoogverklaring worden ingetrokken’, zo vinden de omwonenden.

De gemeente herkent zich er niet in dat niet handhavend wordt opgetreden. ‘Negen van de tien keer zijn de klachten bovendien niet coffeeshop gerelateerd. Niet iedere onvolkomenheid in de Gasthuisstraat kan de coffeeshop worden toegerekend', stelt de raadsvrouw van de gemeente. 'Bovendien moet je in de binnenstad enige overlast dulden. Onevenredige overlast is niet geconstateerd.‘

In de veertien jaar dat de coffeeshop in die straat zit, zouden maar drie klachten bij de politie zijn binnengekomen die echt met de coffeeshop te maken hebben. ‘Gezien dit geringe aantal is geen aanleiding gezien om de aanvraag van de gedoogverklaringen te weigeren. Het is een keurige coffeeshop’, aldus de advocaat van de gemeente.

Volgens de raadsvrouw van de omwonenden wordt echter al vijf jaar lang met regelmaat bij de gemeente melding gedaan van overlast door de coffeeshop. ‘De politie verwijst vaak terug naar de gemeente. Uit alle e-mails blijkt dat geen sprake is van drie klachten, maar van dertien klachten. En dan zijn lang niet alle telefonische meldingen meegenomen.’

De eigenaresse van Alien zegt dat ze zich als goede buur probeert te gedragen en de regels in acht neemt. ‘Als iemand last van mij heeft, kom dan naar mij toe.’ Omwonenden lieten de rechter weten dat ze dit hadden geprobeerd, maar zeiden dat ze als reactie scheldpartijen naar hun hoofd geslingerd hadden gekregen. ‘Het is nu dan ook handhaven of kappen', aldus een van de omwonenden. De rechtbank doet binnen zes weken uitspraak.