Megastal aan 't Diep wil uitbreiden

Blokzijl/Steenwijk - De provincie Overijssel heeft de afgelopen jaren twee aanvragen gehad voor megastallen in Steenwijkerland, waarvan inmiddels één is verleend. Het betreft het melkveebedrijf van W. Brandsma aan het Steenwijkerdiep-noord.

De boer kreeg in 2010 al een milieuvergunning van de provincie voor het houden van 652 stuks melkvee, 101 stuks vrouwelijk jongvee, 100 vleesstieren, 5 volwassen paarden en 20 schapen. Maar het bedrijf dat al meer dan vierhonderd koeien heeft, wil nog verder uitbreiden. De agrariër wil de noord-oostelijk gelegen stal aan de achterzijde verlengen, zodat er 367 stuks vrouwelijk jongvee bij kunnen.

Eind oktober vorig jaar heeft Brandsma zowel een omgevingsvergunning (gemeente) als een Nwbvergunning (provincie) aangevraagd. Op 13 februari heeft de provincie de Nwbvergunning verleend. Het is nu aan de gemeente of Brandsma zijn stal mag uitbreiden.

Wil een bedrijf uitbreiden naar boven de twee hectare, dan kijkt de gemeente ook naar zaken als dierenwelzijn, infrastructuur en een maatschappelijke toets, of er draagvlak voor is. Dit is het zogeheten `Postzegelplan'.

Aanvraag in Blokzijl

De andere aanvraag betreft een melkveebedrijf aan de Zuiderzeeweg in Blokzijl. Deze boer wil zijn veestapel met vierhonderd stuks melkvee uitbreiden tot een kleine achthonderd. Op 30 maart vorig jaar is de Nbwvergunning aangevraagd.