Vergunning 25e editie Woodstock niet in gevaar door tentincident

Steenwijkerwold – Drie rapporten over het instorten van de grote tent door noodweer op het Dicky Woodstockfestival vorig jaar tonen aan dat het incident niet voorkomen had kunnen worden en dat er door alle betrokkenen adequaat is gehandeld.

Op zaterdag 4 augustus 2012 werd het plattelandsfestival Dicky Woodstock getroffen door een noodweer, waardoor de grote tent ineen zakte. Er vielen dertien licht en één zwaargewonde.

Voorzitter van de door de gemeente Steenwijkerland ingestelde onderzoekcommissie Rikus Jager (burgemeester van de gemeente Westerveld) concludeert dat de bestrijding van een crisis, niet in alle gevallen moet worden vastgehouden aan organisatiestructuren in protocollen en draaiboeken. Bij bepaalde crises vraagt de situatie om maatwerk en levers een instinctmatige en improviserende aanpak een positief resultaat op. Bij het incident op Woodstock heeft de alarmering niet op de juiste wijze  plaatsgevonden en juist door te handelen vanuit intuïtie aangevuld met improvisatie, heeft de bestrijding van het incident een positieve uitwerking gehad.'

De onderzoekcommissie bestond uit allemaal leden werkzaam in de gemeente Westerveld. 'Bewust', legt burgemeester Marja van der Tas uit. 'We wilden dat er door  mensen objectief en onbevangen naar gekeken zou worden.'

Adequaat gehandeld

De drie rapporten gaan in op het traject van vergunningverlening, het optreden (nazorg) van de gemeente tijdens en na de ramp en de samenwerking tussen de diverse hulpdiensten, de gemeente en de organisatie van het festival.

De overall conclusie uit de drie rapporten luidt, dat het incident niet voorkomen had kunnen worden en dat de organisatie van het festival, de hulpdiensten en de gemeente adequaat hebben gehandeld. Ook blijkt dat organisaties uit elk grootschalig incident weer lering kunnen trekken voor wat een volgende keer nog beter kan.

Het instorten van de grote feesttent door een onverwachte storm was een noodlottig incident. Er zijn geen aanwijzingen die er op duiden dat het incident heeft plaatsgevonden vanwege tekortkomingen in de vergunningverlening, toezicht en handhaving.

In de rapporten worden aanbevelingen gedaan ter verbetering van de werkprocessen rondom veiligheid bij evenementen. Inmiddels is naar aanleiding van de aanbevelingen een plan van aanpak opgesteld voor alle evenementen die plaatsvinden in Steenwijkerland.

Informatie-uitwisseling kan beter

Wat niet goed ging was de alarmering van het team Bevolkingszorg, omdat het regionaal alarmeringssysteem niet werkte. Daarnaast kan de informatie-uitwisseling bij de regionale meldkamer verbeterd worden.

Een belangrijke aanbeveling uit het rapport is dat de centralist van de regionale meldkamer, bij een incident of ramp, zich binnen twee minuten moet kunnen vrijmaken voor het uitvoeren van de rol van Calamiteiten Coördinator.

De drie rapporten worden tijdens een openbare informatiebijeenkomst aan de gemeenteraad toegelicht.