Drie lintjes in Westerveld

Diever – De gemeente Westerveld heeft vanmorgen drie lintjes uitgereikt aan Willy Hielkema-Bos uit Zorgvlied, Sjoukje de Wit uit Nijensleek en Ruud Molenkamp uit Uffelte.

Willy Hielkema-Bos

Willy Hielkema-Bos (83) uit Zorgvlied heeft vanmorgen uit handen van burgemeester Rikus Jager van Westerveld een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is sinds 1990 actief als vrijwilliger bij gymnastiekclub voor 55-plussers in Zorgvlied, sinds 1996 vrijwilliger bij Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Westerveld en sinds datzelfde jaar vrijwilliger bij verpleeghuis Jan Thijs Seinenhof in Diever. Daarnaast is ze sinds 1998 bestuurslid en vrijwilliger bij Plaatselijk Belang Zorgvlied-Wateren.

Sjoukje de Wit

Sjoukje de Wit (51) uit Nijensleek is vanmorgen onderscheiden voor haar jarenlange vrijwillige inzet. Ze werd lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sjoukje de Wit was tussen 1993 en 2002 verpleegkundige voor het project Sudan Medical Relief van Artsen zonder Grenzen. Sinds 2006 is ze ouderling van de Gereformeerde Kerk in Nijensleek en sinds 2008 bestuurslid van de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Westerveld.

Ruud Molenkamp

Ruud Molenkamp (56) uit Uffelte is vanmorgen benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 1986 actief op diverse gebieden in en rond Uffelte. Tussen 1986 en 2010 was hij vrijwilliger voor Drentse Fietsvierdaagse. In de jaren 1989-1993 was hij activiteitenorganisator van de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Huneruiters in Havelte. Sinds 1992 ondersteunt hij de feestcommissie van de Stichting Uffelter School- en Volksfeest.

Tussen 1996 en 2011 was hij bestuurslid van de stichting Holtinger Schaapskudde en actief voor de Stichting ‘Vrienden van de Holtinger Schaapskudde’ en sinds 1998 is hij organisator van de motortoertocht Uffelte. Sinds 1999 is hij actief als initiator en organisator ‘Klaverblad-Wandeltocht’ Uffelte en sinds november 2005 is hij bestuurslid van de Stichting Klaverblad Uffelte.
Tussen 2000 en 2009 vervulde hij een bestuursfunctie in de dorpsgemeenschap Uffelte. Sinds 2003 is hij organisator van de jaarlijkse Koninginnedagviering in Uffelte en sinds 2004 is hij actief als organisator en stimulator stichting Oud een Nieuw Uffelte (OENU). Sinds 2009 verricht hij ook diverse hand- en spandiensten voor de toneelvereniging Labbedoeris.