Kolonie wacht zondag duizenden bezoekers

Frederiksoord - Met ruim vierduizend bezoekers werd de eerste editie van de Koloniedag in 2009 een onverwacht groot succes. Zondag wacht voor de tweede keer een invasie kolonisten en andere belangstellenden.

Frederiksoord is er klaar voor om het succes van de eerste Koloniedag te overtreffen.
Tineke Dekker, communicatieadviseur van de Maatschappij van Weldadigheid, is met drie collega's al maanden druk met de voorbereidingen voor de tweede Koloniedag. In de laatste dagen voor de grote dag kan ze, tussen de bedrijven door, nog even tijd vinden om vooruit te blikken. Anders dan tijdens de eerste Koloniedag, komt de organisatie geheel terecht op de schouders van de Maatschappij. 'In 2009 maakte de Koloniedag nog onderdeel uit van Duusternis & Laokeblad, Westerveld culturele gemeente van Drenthe. Verschillende partijen organiseerden en financierden toen mee. Dat is nu niet meer het geval.' Het heeft volgens Dekker ook z'n voordelen. 'De lijntjes zijn kort. Je kunt snel schakelen.'

Bezoekers van de Koloniedag kunnen zondag in Frederiksoord genieten van een uitgebreid programma met als hoofdthema ‘de bewoningsgeschiedenis in kaart’. 'Er wonen ruim 800.000 nazaten van kolonisten in Nederland. Tot voor kort was nooit duidelijk waar hun voorouders precies woonden en werkten. Door afbraak, verplaatsing of omnummering van de hoeves ontbrak iedere logica tussen de nummers in het bevolkingsregister en die van de hoeves. Cultuurwetenschapper Thijs Rinsema heeft de bewoningsgeschiedenis nu in kaart gebracht', vertelt Dekker. 'Alle verzamelde gegevens zijn beschikbaar via een interactieve 'Touch Screen tafel'. Voor nazaten wordt nu eindelijk duidelijk welke hoeve hun voorouders bewoonden. Philip Freriks, ambassadeur van de Koloniën van Weldadigheid onthult de tafel. Hij vertelt dan ook het verhaal van zijn zoektocht naar zijn voorouders.'

Tijdens de Koloniedag zijn er verschillende lezingen over de gevarieerde en soms indringende bewoningsgeschiedenis van Frederiksoord en Veenhuizen. Wil Schaeckman, auteur van ‘De Proefkolonie’, vertelt over zijn nieuwste werk 'De Bedelaarskolonie'. Geert Groen neemt bezoekers  mee naar het leven van de boeiende en bijna vergeten Joodse gemeenschap op De Pol. Marinke Steenhuis geeft in haar lezing inzicht in het nominatietraject dat de koloniën in Nederland en België met hun cultureel erfgoed te gaan hebben op weg naar de definitieve Werelderfgoedstatus.' Daarnaast kunnen de bezoekers in en rondom Frederiksoord van 10.00 tot 17.00 uur onder begeleiding van een gids een rondwandeling maken, een nostalgische monumentenrondrit maken met de paardentram, boevenbus of elektrische tram en luisteren naar een optreden van het landloperskoor. 'Ook voor kinderen is het dus een leuke dag. Naast de boevenbus en de paardentram kunnen kinderen zich onder meer verkleden en luisteren naar spannende verhalen uit de kolonietijd.', vertelt Dekker.

Tijdens de dag is er ook een rol weggelegd voor Erica Toneel uit Wilhelminaoord. Zij voeren in het Koetshuis een door Dwingeler Rob van der Ree geschreven toneelstuk op over de rechtspraak in de Koloniën. Voor de gelegenheid is leegstaande Hotel Frederiksoord zondag ook geopend. De Koloniedag eindigt met een talkshow onder leiding van verslaggever Andries Ophof uit Wilhelminaoord. Hij praat met kolonistennazaten Philip Freriks en Jeltje van Nieuwenhoven en auteur Wil Schackman onder meer over hun binding met de Maatschappij van Weldadigheid.

Meer informatie: www.koloniedag.nl