Gemeente: miljoen voor glasvezel

Steenwijk - Steenwijkerland tast voor de aanleg van glasvezel in de hele gemeente diep in de buidel, namelijk één miljoen euro. Maar over de forse bijdrage van het `buitengebied' moet nog wel een robbertje worden uitgevochten.

De raadscommissie vergaderde donderdagavond over de aanleg van glasvezel in heel Steenwijkerland. Vrijwel alle fracties gaan akkoord met de aanleg van glasvezel. Frits Hoekstra (PvdA) vroeg zich nog wel af of je hiervoor één miljoen uit de begroting neemt voor een middel waarvan je niet weet of die toekomstbestendig is. Hij noemde als alternatief de introductie binnen drie jaar van G4. Wethouder Van der Terp verzekerde Hoekstra dat glasvezel zeker tot 2025 toekomstbestendig is. Henk Zevenhuizen (SP) stelde voor dat niet alleen de bewoners van het buitengebied vijfhonderd euro eigen bijdrage moeten betalen voor glasvezel, maar dat uit solidariteit iedere inwoner van Steenwijkerland 250 euro betaalt. Hij kreeg steun van Wim Brus (CDA). `Ik krijg meldingen hoe het te verdedigen is dat mensen in het buitengebied fors meer moeten betalen. Dat is voor veel mensen niet te rijmen.' Wethouder Van der Terp herinnerde de commissie eraan dat het niet vreemd is dat inwoners uit het buitengebied een eigen bijdrage doet voor bepaalde voorzieningen. `Denk maar aan de riolering. Maar ook aan het plaatsen van een schotelantenne, omdat men geen kabelaansluiting heeft.' Besloten werd in de komende raadsvergadering alleen over het miljoen te besluiten. In een later stadium worden de details waaronder eigen bijdragen bepaald.