Zorgen over gif in de lelieteelt

Diever - Progressief Westerveld maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico's die omwonenden van lelievelden in die gemeente lopen. De fractie heeft daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in Westerveld.

De discussie over het gebruik van chemische gewasbestrijdingsmiddelen voor de lelieteelt en de mogelijke risico's die dit oplevert voor omwonenden van landbouwpercelen, loopt al meer dan 10 jaar. Met name Dieverse stichting Bollenboos, die gevormd wordt door bezorgde inwoners van de gemeente Westerveld, strijdt al jaren tegen de gezondheidsrisico's die het telen van leliebollen met zich meebrengen.

Bevriezen van de teelt

Progressief Westerveld heeft vragen aan B en W van Westerveld gesteld naar aanleiding van een artikel dat onlangs in de Volkskrant is geplaatst. Daarin komen inwoners van Dwingeloo aan het woord die zich verzetten tegen het gebruik van de bestrijdingsmiddelen. Progressief Westerveld wil onder meer weten of het college de zorgen van de Gezondheidsraad deelt, en hoe het denkt de zorgen van de inwoners in Dwingeloo weg te kunnen nemen. Verder is volgens fractievoorzitter Jan Langenkamp zijn partij van mening dat de stelling 'bij twijfel niet inhalen' ook in Westerveld geldt. Hij wil daarom van het college van B en W weten of een moratorium op leliebollenteelt, het tijdelijk bevriezen van de teelt, een te overwegen maatregel is, tot een gedegen onderzoek naar gezondheidsrisico’s duidelijkheid biedt.

Tweede Kamerlid Lodders op bezoek

VVD Tweede Kamerlid Helma Lodders bezoekt vrijdag, op uitnodiging van Kring Noord-Nederland van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), de bollentelers in Drenthe. Tijdens dit bezoek wordt ze geïnformeerd over de milieu-inspanningen die de bloembollensector verricht. Lodders brengt een bezoek aan een door Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt aangelegd proefveld aan de Noordenveldweg tussen Wapse en Vledder.