Een directeur voor twee scholen Giethoorn

Giethoorn - Alle ouders in Giethoorn kregen maandag bericht dat beide basisscholen in het dorp vanaf 1 maart 2014 onder één directeur vallen.

Voor de ouders van de Zuiderschool is dit geen vreemde persoon, de huidige zittende directeur, Lida Andriol, heeft intern op de vacature gesolliciteerd en is aangenomen. Zij brengt veel ervaring mee, al bijna veertien jaar is ze directeur van de Generaal van den Boschschool in Willemsoord.

'Het was voor mij een lastige keus om nu voor de basisscholen in Giethoorn te kiezen na zo'n lange tijd in Willemsoord. Maar ik zie het ook als een uitdaging om beide scholen met elkaar te verbinden.' Het nieuws wordt in het dorp positief ontvangen, veel ouders hopen dat dit een eerste stap is om de scholen uiteindelijk één te laten worden. 'Hier wordt inderdaad over gesproken, maar men komt er nog niet uit wat de locatie betreft', verklaart Andriol.

Ze legt uit dat haar doel nu vooral is om beide scholen te verbinden. 'Dit is een proces en we nemen hiervoor kleine stappen. De scholen gaan straks steeds meer samen werken, wat daar precies uitkomt kan niemand nog zeggen.'

Andriol neemt vanaf maart de functie van huidig directeur Karin Petter van de Noorderschool ook over. Petter bekleedde deze functie tijdelijk, wanneer Andriol het roer overneemt zal zij weer teruggaan naar haar oude functie als remedial teacher, oftewel het verlenen van hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen.

Over samensmelting van de Noorder- en Zuiderbasisschool in een nieuwe accommodatie op een locatie in het dorp is jaren gesproken, maar de hele procedure is vorig jaar stopgezet nadat personeel en ouders van de Noorderschool via hun medezeggenschapsraad hebben laten weten af te zien van een brede school. Vooral de locatie van het nieuw te bouwen complex in Giethoorn Zuid was breekpunt.