Coffeeshophoudster Alien vecht voor laatste kans

Steenwijk – Alien van der Ende, exploitante van de coffeeshop in de Gasthuisstraat, en omwonenden zijn in afzonderlijke gesprekken gehoord door burgemeester Marja van der Tas.

Van der Tas heeft het voornemen coffeeshop Alien per 1 januari 2014 sluiten, omdat de coffeeshop zich niet aan de sluitingstijden houdt en het illegaal gebruik van de achterdeur, die alleen als nooddeur mag dienen.  Alien van der Ende, de exploitant van de coffeeshop, kreeg tot 13 november de tijd om bezwaar te maken. 

Inmiddels heeft de burgemeester zowel met Alien van der Ende als haar tegenstrevers gesproken. Volgens Fonny Postma, advocaat van De Haan AGW Advocaten & Notarissen en pleiter voor de groep omwonenden van de coffeeshop, is het gesprek goed verlopen. ‘We hebben zeker het idee dat ze er wat mee gaat doen. Ze heeft echter geen toezeggingen gedaan.’

Pijnlijk

Advocaat Werner Hogenkamp van Hogenkamp Advocaten in Meppel heeft namens Van der Ende een zienswijze ingediend bij de gemeente tegen de voorgenomen intrekking van de gedoogvergunning voor coffeeshop Alien. Hierin laat hij weten dat zijn cliënt in de veronderstelling leefde dat de achterdeur buiten sluitingstijden beperkt gebruikt zou kunnen worden. Inmiddels is het haar pijnlijk duidelijk geworden dat dit gebruik niet door de gemeente getolereerd wordt.

Controleurs openbare ruimte hebben op drie momenten overtredingen geconstateerd. Op 29 augustus heeft de achterdeur twee maal vijf minuten open gestaan. ‘Hebben medewerkers niet gedaan. Sommige klanten weten niet dat de achterdeur dicht moet blijven. Die hebben de deur open gezet, waarop medewerkers hem weer hebben dicht gedaan. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om misverstanden te voorkomen. Gezien het feit dat het een vluchtdeur is mag die niet worden afgesloten’, aldus de zienswijze. 

Op 30 augustus stond ruim voor opening van de coffeeshop de achterdeur open. Volgens Alien voor bevoorrading. Ze wil de afstand van de auto tot de shop zo klein en veilig mogelijk houden, vandaar de achterzijde. Idem voor de derde overtreding, op 5 september, toen voor het afstorten van de kas.

Nieuwe exploitant

Alien heeft daarom de burgemeester gevraagd voor toestemming voor bevoorrading en afstorten kasgeld van de achterzijde gebruik te mogen maken en dit in de verordening op te nemen. Wil Van der Tas dat niet doen, dan zal ze de huidige voorwaarden respecteren. 

De procedure voor een nieuwe exploitant is (nog) niet in gang gezet. Een eventuele procedure start pas na de officiële publicatie begin januari. Op 3 december maakt de burgermeester haar beslissing kenbaar.

Lees ook:
'Exploitante coffeeshop Alien aangeslagen, buren blij'
'Burgemeester laat coffeeshop Alien sluiten'