Coffeeshop Alien behoudt gedoogbeschikking

Steenwijk - De gedoogbeschikking voor coffeeshop Alien in Steenwijk wordt niet ingetrokken. Dat besloot burgemeester Marja van der Tas na gesprekken met omwonenden en de houdster van de coffeeshop.

Van der Tas kwam tot de conclusie dat het intrekken van de gedoogbeschikking, in relatie tot de overtreding als buiten-gewoon zwaar mag worden aangemerkt.

Marja van der Tas: ‘Alles overwegende heb ik besloten om de gedoogbeschikking niet in te trekken. Dit betekent niet dat de coffeeshop nu vrij spel heeft. Door middel van een tussentijdse aanpassing van het coffeeshopbeleid, vooruitlopend op een totale herziening van het coffeeshopbeleid voor 1 juli 2014, kunnen we de regels en voorschriften waaraan de coffeeshop zich moet houden beter toepassen en handhaven. De coffeeshop heeft nu een last onder dwangsom van € 10.000 gekregen. Dit betekent dat bij een volgende soortgelijke overtreding een boete van € 10.000 volgt.’

De overtreding betrof het gebruik van de achterdeur die alleen als nooduitgang mag dienen. In de tussentijdse aanpassing en het uiteindelijk herziene coffeeshopbeleid, worden dit soort overtredingen op een andere wijze bestraft dan met het intrekken van de gedoogbeschikking. Daarmee wordt bereikt dat de bescherming van het woon- en leefklimaat, met de aanwezigheid van een coffeeshop, beter op elkaar worden afgestemd.

Het college, de gemeenteraad en omwonenden zijn op de hoogte gebracht van het feit dat burgemeester van der Tas de gedoogbeschikking niet intrekt.

Lees ook: Coffeeshophoudster Alien vecht voor laatste kans