'Fusiescholen' Giethoorn hebben locatie in beeld

Giethoorn - 'Ik ben hoopvol gestemd', aldus Ans Wetering, algemeen directeur van stichting Op Kop, over een mogelijke fusie tussen De Noorderschool en Zuiderschool in Giethoorn.

Er is inmiddels een nieuwe locatie voor de fusieschool in beeld. Wethouder Greven: 'Als locatie hebben we nu het gebied langs de Beulakerweg nummer 125 en 127 aangemerkt.' De plannen voor het realiseren van een basisschool in Giethoorn werden vorig jaar stopgezet nadat personeel en ouders van de Noorderschool hadden laten weten tegen samensmelting te zijn.

De beoogde locatie van de nieuwe brede school was uiteindelijk breekpunt. Die lag te ver van de Noorderschool, zo stelde de medezeggenschapsraad van de Noorderschool. Betrokken partijen voeren sinds kort echter weer overleg. Wetering: `Giethoorn wil één school.'

De nieuwe beoogde plek langs de Beulakerweg, komt tegemoet aan de bezwaren van de Noorderschool. De raadscommissie boog zich dinsdagavond over het huisvestingsprogramma van het onderwijs. In dat programma is ook 230.000 euro opgenomen voor onderhoud van de twee schoolgebouwen in Giethoorn. Het college hield, met het oog op de eventuele fusie tussen de twee scholen in Giethoorn, een slag om de arm.

'Met het schoolbestuur zal in relatie met de nog lopende gesprekken over vervangende nieuwbouw van de scholen in Giethoorn overleg worden gepleegd over de feitelijke uitvoering van de voorziening. Zodra duidelijkheid is verkregen over het doorgaan van de nieuwbouw zullen er geen onderhoudsactiviteiten meer worden gepleegd aan de betrokken scholen.'

Wim Stapel van de VVD vroeg zich af hoe groot de kans is dat de scholen in Giethoorn een onderhoudsbeurt moeten krijgen. `Of kunnen we 230.000 euro in zak houden voor het bouwen van een nieuwe school.' Wethouder Greven antwoordde hierop: `Ik hoop snel tot overeenstemming te komen met de partijen om het geld verstandig te besteden, in één nieuw schoolgebouw in Giethoorn. Ik ben daar positief over.'

Lees ook:
'Een directeur voor twee scholen Giethoorn'