Nog nodige hobbels voor fusieschool Giethoorn

Giethoorn - Er hangt veel van de provincie Overijssel af of de brede school in Giethoorn daadwerkelijk op de plek aan de Beulakerweg tussen nummer 125 en 127 komt.

Eerder gaven gemeente, Plaatselijk Belang, de medezeggenschapsraden van beide scholen en stichting Op Kop groen licht voor deze locatie, maar daarvoor moeten nog wel de nodige hobbels worden genomen.

Er wordt al geruime tijd gesproken over de samensmelting van de Noorder- en Zuiderbasisschool. Vorig jaar ketste de fusie af nadat de Noorderschool te kennen had gegeven hiervan af te zien. De locatie was destijds breekpunt. De vier mogelijke percelen die de gemeente presenteerde lagen alle vier in Giethoorn Zuid. De Noorderschool vond een fusie alleen acceptabel als de nieuwe fusieschool tussen Noord en Zuid zou komen. Met de nieuwe locatie aan de Beulakerweg tussen nummer 125 en 127 wordt aan deze voorwaarde voldaan.

Problemen

De problemen die de gemeente destijds voorzag voor deze locatie staan echter nog overeind. Zo moet er een ontsluitingsweg komen op de provinciale weg en wordt er straks gebouwd in een open gebied. Voor beide is uiteindelijke medewerking en toestemming van de provincie nodig.

Wethouder Greven heeft er echter alle vertrouwen in dat de provincie oog heeft voor de argumenten om de nieuwe school tussen Giethoorn Noord en Giethoorn Zuid te bouwen. Hij stelt dat een ‘slimme architect’ een schoolgebouw kan ontwerpen die past in het gebied. Hij wil volgend jaar in het eerste kwartaal aan de raad een voorbereidingskrediet vragen voor de brede school in Giethoorn.

Lees ook:
'Giethoorn wil één school'