Minder kinderen leidt tot minder scholen

Steenwijkerwold – De toekomstige daling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs heeft gevolgen voor de huisvesting van leerlingen in Steenwijkerwold, Giethoorn en Steenwijk.

Deze ontwikkelingen in het basisonderwijs hebben volgens wethouder Luc Greven geleid tot een nieuwe gedachte over de onderwijshuisvesting. ‘De gemeente en de schoolbesturen denken aan zogenaamde scholenverzamelgebouwen. Hierin worden leerlingen en voorzieningen per gebied in één gebouw ondergebracht. De schoolbesturen onderschrijven deze visie.'

Steenwijkerwold

'Naar aanleiding van de staat van onderhoud van de schoolgebouwen, de aanwezige leegstand en het dalend aantal leerlingen, wordt de haalbaarheid van een scholenverzamelgebouw in Steenwijkerwold onderzocht. Er zijn nu drie schoolgebouwen. Wat we gaan doen is kijken of dat er het beste twee kunnen worden of misschien wel in één gebouw. Ook bijbouwen is een optie. We gaan de raad om hiervoor vijftienduizend euro  beschikbaar te stellen.’

Giethoorn

In Giethoorn wordt gestreefd naar een centrale huisvesting voor de beide scholen, de Noorderschool en de Zuiderschool. Greven: ‘Hieraan is een fusie van de scholen in Giethoorn-Noord en Giethoorn-Zuid verbonden. Het schoolbestuur heeft meegedeeld dat een fusie mogelijk is, wanneer de nieuwe huisvesting aan de Beulakerweg tussen de nummers 125 en 127 gesitueerd wordt. Nu de instemming van het schoolbestuur is verkregen, vragen we de gemeenteraad € 25.000,- beschikbaar te stellen voor het opstellen van een bestemmingsplan.’

De Gagels

De herhuisvesting van de scholen in De Gagels (in een scholenverzamelgebouw) staat in een doorstartnotitie beschreven. De schoolbesturen van de Emmaschool en de Johan Frisoschool hebben deze notitie ondertekend. Naar aanleiding hiervan wordt onder meer onderzoek gedaan naar de locatie voor het scholenverzamelgebouw en worden de kosten die uit de gekozen locatie voortvloeien in beeld gebracht. Hiervoor wordt de raad gevraagd zestien mille beschikbaar te stellen.