Zuidveen krijgt dorpser karakter

Zuidveen – Aanwonenden, onderwijs, Plaatselijk Belang en wijkvereniging Steenwijk-West zijn er samen met de gemeente uit hoe de Zuidveenseweg er dit jaar komt uit te zien: het dorpskarakter keert terug, waardoor vooral de veiligheid vergroot wordt.

Donderdagavond konden belangstellenden in het gemeentehuis nog schieten op het plan dat in februari aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Daarin zal, ook na de inloopavond, weinig worden veranderd. Projectleider Arjan Vroklage legt uit dat de kruising Schansweg/Gasthuislaan voorlopig geen rotonde krijgt, maar straks door middel van middengeleiders veiliger wordt voor overstekende voetgangers en fietsers.

‘Op verzoek van aanwonenden krijgen die parkeerruimte aan hun zijde van de Zuidveenseweg. Door een visuele wegversmalling en meer groenpartijen langs de weg, versterkt de weg het dorpskarakter waardoor de snelheid op deze weg naar verwachting zal verminderen. Ook de snelheid matrixborden langs de weg helpen hierbij. Mede ook omdat de kom meer richting Zuidveen wordt verplaatst, waardoor ook bromfietsers over de Zuidveenseweg zullen gaan rijden.’

Benno Hellinga, scheidend voorzitter van Plaatselijk Belang Zuidveen, is enthousiast over het plan. ‘Aanwonenden staan er allemaal achter en iedereen juicht het toe dat er nu eindelijk wat aan de weg gebeurt. Veiliger, dorpser en achterstallig onderhoud wordt opgelost.’ Hester Elsinga, directeur van de basisschool De Samensprong, is eveneens enthousiast. ‘Ons belang was voor de kinderen een veilige oversteek op de Zuidveenseweg en dat is gelukt.’