VVD wil harder optreden tegen vandalisme en afvaldumping

Steenwijk – De raad wil dat het college van de gemeente Steenwijkerland de regels beter handhaaft. In de raadscommissie dinsdagavond werd het VTH-Beleidsplan besproken voor de periode 2014-2018.

Hierin worden de kaders van toetsing, toezicht en handhaving vastgelegd van activiteiten met een mogelijke invloed op de fysieke leefomgeving. Bram Harmsen (VVD) vindt dat er een hardere aanpak van vandalisme en afvaldumping nodig is. ‘Goed handhaven geeft vertrouwen aan de burger.’

Het jongste raadslid twijfelt aan de sterkte van het handhavingsteam, of dat wel uit voldoende aantal mensen bestaat. ‘Dit ook gezien de uitbreiding van taken, zoals toezicht op de nieuwe alcoholwet.’ Wim Brus (CDA) is van mening dat wanneer een stuk in de gemeenteraad op tafel ligt, dan al de vraag moet worden beantwoord of het te handhaven is.

Jacques Wagteveld (CPB) pleit ervoor om de welstandscommissie af te schaffen, of alleen in te schakelen wanneer de stads- of dorpsgezichten erbij betrokken zijn. Hij stelde wethouder Jos van den Nouland voor binnenkort, het liefst nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart, op een bijeenkomst van de Stichting Steenwijk Vestingstad de regels van de reclame- en uitstallingregels voor de binnenstad nog eens uit te leggen. De wethouder zegde toe dit nog dit jaar te doen.

Frits Hoekstra (PvdA) gaat akkoord met het collegevoorstel, maar ziet liever extra geld naar de zorg gaan dan in extra handhaving te steken.