CDA wil breedband voor buitengebied en bedrijven

Steenwijk/regio - De gemeente moet het initiatief nemen als het gaat om de aanleg van breedband in het buitengebied en de bedrijventerreinen. Dat vindt de CDA fractie van de gemeente Steenwijkerland.

Het CDA heeft het college van burgemeester en wethouders daarom gevraagd om te zorgen dat Steenwijkerland een plan klaar heeft, wanneer de mogelijkheden worden geboden door de provincie.

Dit jaar heeft de provincie een investeringsbesluit breedbandinfrastructuur genomen. Dit besluit moet het mogelijk maken dat alle bewoners en bedrijven in de buitengebieden er voor kunnen kiezen om aan te sluiten op glasvezelnetwerken. Hiervoor wordt een fonds ingesteld voor leningen (34 miljoen) en subsidies (22 miljoen). Gemeenten of particulieren kunnen initiatieven nemen waarbij een beroep kan worden gedaan op dit provinciale fonds.

Steenwijkerland is onderdeel van een pilot van de provincie met breedband. Maar de CDA fractie wil dat de gemeente nu ook doorpakt voor het complete buitengebied en deze ook laat aanhaken op breedband. ‘Een goede internetverbinding hoort tegenwoordig tot de normale benodigde infrastructuur’, legt Wim Brus van het CDA uit, voor de scholen, bedrijven en inwoners in het buitengebied is het van belang om ook hierover te kunnen beschikken. Als deze ‘voorziening’ ontbreekt in dorpen zet dat de leefbaarheid verder onder druk.’